Hur är det ok att bli rik i Sverige?

tisdag 9 februari 2010

Igår läste jag en intressant debattartikel om sambandet mellan inkomst och förmögenget på DN. En av artikelförfattarna är vd för Skattebetalarnas förening, så det är klart att det rör sig om en partsinlaga, men om den statistik som presenteras stämmer så finns det nästan inget samband emellan inkomst och förmögenhet i Sverige, om man bortser ifrån de allra mest välbetalda (direktörer, affärs- och finansmän, etc.). Slutsatsen är att om man vill bli förmögen i Sverige så är det oändligt mycket viktigare att köpa hus i rätt område vid rätt tillfälle än att utbilda sig och arbeta hårt. Dessutom har vi ju de facto ett skattesystem där man får dra av för räntan på huslån som premierar hus och bostadsrätter på bekostnad av de som sparar och bor i hyresrätter. Och så har fastighetsskatten tagits bort, vilket också gynnar husägare på bekostnad av andra skattebetalare. Om alliansen menar allvar med att det skall löna sig att arbeta, så borde de kanske ta ut mer skatt ifrån de som har blivit rika bara genom att ha tur med fastighetspekulationer och fortsätta att minska skatten som tas ut på att arbeta, speciellt inom tjänstesektorn. Rotavdraget och minskad skatt för hushållsnära tjänster har ju blivit succéer. Det kanske är dags att fortsätta på den linjen, Centerpartiet har tex ett förslag om att införa liknande avdrag även för it-tjänster. För mig låter det vettigt att en läkare lägger några extra timmar i veckan på att operera, och sedan betalar någon som fixar datorn, städar huset, eller bygger om. Det borde både kunna minska köerna i sjukvården och skapa jobb. Men med för höga skatter på arbete så kostar det så pass mycket varje gång människor samarbetar på det sättet att läkaren inte har råd att hyra in hantverkare, utan istället jobbar mindre och gör ett sämre och ineffektivare jobb med att fixa hemma själv. Detsamma gäller självklart städning, IT, eller alla andra dylika tjänster. Så bort med gammalsocialistiska tankar om att det är "pigjobb" att jobba hemma hos en annan människa, och uppmuntra dynamik på tjänstesektorn. Och fundera på att ta ut mer skatt (eller bjuda på mindre avdrag) vad gäller fastighetsägarna och andra som har blivit rika på spekulationer istället.

1 kommentarer:

Magnus 10 februari 2010 09:22  

Håller helt med! Skattesystemet borde, förutom att finansiera välfärd både vara rättvist och driva samhället i en hållbar riktning. Det är hållbart och "grönt" att ta ut mindre skatt på arbete och mer på resurser (då det är bra om vi arbetar mer och effektivare med bättre fördelning av uppgifter, kommer på smartare lösningar och konsumerar mindre resurser). Boende är i det sammanhanget relativt neutralt (även om större boende drar mer resurser) men därmed betydligt bättre än arbete att beskatta relativt arbete (även om båda typer behövs). Det är dessutom som du säger mer rättvist.

Skicka en kommentar