Lögner tyder ofta på att man har något att dölja

söndag 19 december 2010

Reaktionerna på beslutet att anhålla och sedermera internationellt efterlysa Wikileaks talesman Julian Assange har varit häftiga och aggressiva. Många debattörer, som t.ex. Michael Moore, har helt utan grund hävdat att anhållningsbesluten var politiskt motiverade. Andra, så vitt jag förstått inklusive Assange själv och dennes advokater, har hävdat att det har rört sig om en "honeytrap" riggad av USA för att misskreditera Assange och Wikileaks. Även dessa påståenden verkar ha framförts utan några konkreta belägg. Jag har själv, fullt medveten om att jag inte vet vad som har hänt, snarare trott att det rört sig om olika uppfattningar av vad som har skett och vad som har varit ok då Assange har haft sexuella relationer med de två målsägarna. Den uppfattningen stärktes ytterligare av en redogörelse i DN över händelseförloppet baserad på information ifrån polisförhören samt på samtal med en person som presenteras som samordnare för Wikileaks i Stockholm.

Våldtäkt är ett komplicerat brott. Sverige har en progressiv lagstiftning där det inte krävs våld eller hot om våld för att ett övergrepp skall klassificeras som våldtäkt, det räcker att målsägaren är i ett tillstånd där hon inte har varit kapabel till att säga nej. Ett tydligt exempel på ett sådant tillstånd är då målsägaren sover. Om Assange, som verkar hävdas, har haft sex med en av kvinnorna ("miss W") då hon sov så har han de facto begått en våldtäkt i lagens mening (givet att målsägaren då hon vaknar eller i efterhand uppfattar sexet som oönskat). Det är egentligen ganska naturligt, att ha sex med någon emot dennes vilja är att begå en våldtäkt. Att det ryktas att det som gjorde att målsägaren faktiskt anmälde brottet var att Assange genomförde det för henne oönskade samlaget utan kondom och därefter vägrade att testa sig är inte straffrättsligt relevant.

Jag har själv gripit våldtäktsmän efter liknande händelseförlopp, då en kvinna vaknat av att mannen har haft sex med henne eller då hon sagt nej men varit oförmögen att göra fysiskt motstånd. Det har rört sig om kvinnor, målsägare, som har varit tydligt traumatiserade av det som har hänt. För mig är det solklart att det har rört sig om våldtäkter (sen är det självklart upp till domstolen att göra den juridiska prövningen).

Jag vet fortfarande självklart inte vad som egentligen hände emellan Assange och de båda målsägarna, det är bara de inblandade som klart och tydligt kan veta det, om ens de. Men en sak som jag vet av egen erfarenhet är att en vanlig försvarsreaktion hos våldtäktsmän då de konfronteras med sitt brott är att ljuga om det inträffade, i många fall är det just de lögnerna som är den starkaste bevisningen för ett annars extremt svårbevisat brott. Att Assange talar om att han har blivit utsatt för en "honeytrap", något som alltså förnekas av en Wikileakssamordnare, talar definitivt inte till hans fördel...

3 kommentarer:

LL,  21 december 2010 16:13  

Jag är inte så insatt i rättspraxis men jag ser flera problem om detta citat stämmer:

"Om Assange, som verkar hävdas, har haft sex med en av kvinnorna ("miss W") då hon sov så har han de facto begått en våldtäkt i lagens mening (givet att målsägaren då hon vaknar eller i efterhand uppfattar sexet som oönskat)."

1. Om gärningen är brottslig eller ej bör inte bero på fakta som kommer fram i efterhand. Det avgörande bör vara vilka skäll som han hade att anta att hon ville. Med den givna formuleringen skulle någon som vid tillfället var helt med på att bli väckt med sex för alltid ha en hållhake på den personen och t.ex. kunna ändra sig 20 år senare för att hämnas något helt annat.

2. Personer som sover kan göra saker i sömnen som de sedan inte kommer ihåg. Om hon agerat uppmuntrande i sömnen och han inte förstått att hon sov så bör det inte vara brottsligt.

3. Om han har agerat i sömnen så bör det inte heller räknas som brottsligt.

En del av invändningarna kanske kan uppfattas som bagateller eller självklara men jag anser att det är viktigt med maximal klarhet.

Vad kan man då anta om att den sovande partnern vill om inget direkt har sagts?
Att ha oskyddat samlag om man enbart haft skyddat samlag tidigare är definitivt utanför gränsen.
Om man har haft sex kvällen innan och sovit tillsammans så tycker jag det verkar rimligt att anta att den andra vill bli smekt/masserad på ett intimt sätt. För att kunna vara tillräckligt säker på den andras vilja på morgonen för att ha samlag när den andre sover anser jag att det krävs att man sovit tillsammans många gånger och varit intim på morgnarna och fått positiv respons, så vida inget sagts direkt.

Att Assange verkar paranoid är kanske inte så konstigt. Högt uppsatta amerikanska politiker har upprepade gånger indirekt sagt att han bör mördas, med flyganfall om nödvändigt.
Jag är dock förvånad att han tycks bedöma risken för att utlämnas till USA som högre i Sverige än UK, men han har ju tillgång till information om ländernas relationer i sådana här frågor som jag inte har.

Att som Moore uttala sig tvärsäkert i sådana här fall är naturligtvis problematiskt.

Jag anser att han som misstänkt i ett sådant här fall borde ha rätt att i ett förhör ta del av i grova drag vad han anklagas för och ge sin syn på vad som hänt till utredarna inom rimlig tid, speciellt som han stannade kvar i Sverige för att kunna göra just det.

Att man häktade honom direkt efter han lämnat landet får det att se ut som om man ville få till mediauppståndelsen kring en internationell efterlysning. Jag tvivlar dock på att så är fallet.

Martin 22 december 2010 01:36  

LL, du har rätt i att det enligt nuvarande lagstiftning krävs att Assange i scenariot ovan insåg att "miss W" inte ville ha sex med honom då hon sov, eller att han åtminstone var likgiltig inför den risken. Om han i sin enfald faktiskt var övertygad om att hon ville vakna med honom inne i sig är det inte en våldtäkt i lagens mening. Att någon skulle ha verkat uppmuntrande eller påbörjat samlag i sömnen ser jag inte som särskilt sannolikt, och vad gäller hållhakar, så om man ändå skall ljuga så skulle det ju räcka med att säga att det vakna sexet var ofrivilligt... Sen hade det självklart varit bättre ju snabbare han hade kunnat förhöras, så hade man sluppit hela cirkusen...

profanum_vulgus 11 februari 2011 08:13  

Assange eller hans advokater har inte hävdat att det är en honungsfälla. Assange har sagt att det är möjligt men inte troligt.

Kvinnan (Ms W) hävdar inte att hon sov, hon hävdar att hon var halvvaken.

Jag har vaknat av att kvinnor haft sex med mig. Tror du att polisen hade kommit om jag ringde?

Här är det ju bevisat att kvinnorna ljuger, detta även genom vittnesmål från deras vänner och släkt som omvittnar att deras berättelser förändras mellan olika utsagetillfällen och att ingen av dem lyckas komma med en berättelse som konstituerar något brott innan de har pratat med sitt juridiska ombud.

Skicka en kommentar