Den toleranta förorten?

tisdag 11 januari 2011

Nobelpristagaren i litteratur, Mario Vargas Llosa, besökte under sin tid i Sverige Stockholmsförorten Rinkeby. Efter besöket lovordade han stadsdelen, och speciellt då Rinkebyskolan för dess språkrikedom, mångfald och tolerans. Jag håller med om att det finns en kulturell och språklig rikedom i Rinkeby, som på många sätt är en resurs för de enskilda Rinkebyborna och för samhället i stort. Men jag är betydligt mer skeptisk vad gäller toleransen. Förutom de för oss utomstående ofta osynliga etniska konflikter och den rasism som kan förekomma emellan olika grupperinger, t.ex. somalier och turkar, så frodas dessutom speciellt i vissa ungdomsgrupperingar en subkultur som är allt annat en tolerant. Bland annat visas denna brist på tolerans i en fientlig inställning till samhällets företrädare. För många ungdomar så är det i detta sammanhang "politiskt korrekt" att "hata poliser". Polisen utsätts också för attacker, och inte bara i Rinkeby, utan även i andra segregerade förorter som Rosengård. Också räddningstjänsten attackeras med gillrade fällor och stenkastning. Det hade varit enkelt att säga att sådana händelser beror på enskilda rötägg, men även om de antagligen leds och anstiftas av unga kriminella, så är det för många som deltar för att vifta bort det som ett problem i marginalen. Lika fel vore det självklart att generalisera och hävda att problemen gäller hela Rinkebys befolkning. Men även om jag faktiskt gillar Rinkeby (vilket kanske inte är så vanligt bland poliser, just med tanke på att man så ofta bemöts negativt) har jag ändå svårt att skriva under på Vargas Llosas tal om att det skulle vara en speciellt tolerant stadsdel. Därmed absolut inte sagt att stadsdelar som Höglandet på Brommas gräddhylla skulle vara tolerantare...

2 kommentarer:

Anonym,  18 april 2011 11:14  

Hej Bastian! Jag har bott i Rinkeby sedan 2006. Jag trivdes ganska bra i början, var mest glad att äntligen ha erhållit ett förstahandskontrakt, men under de senare åren har min inställning till Rinkeby och dess innevånare förändrats, och detta negativt, mycket negativt. I början var det spännande att bo här, och i valet 2006 röstade jag som vanligt på Vänsterpartiet. Jag skrattade åt vänners och arbetskamraters negativa kommentarer om Rinkeby. I dag anser jag fortfarande att de inte vet vad de talar om, men jag döljer att jag inte bara håller med om en del av deras fördomar om Rinkeby, utan att jag även ser ännu mer negativt på denna stadsdel. Efter upploppen och branden av Rinkebyakademien förra året fick jag nog. Innan dess var jag redan trött på att ha blivit kallad för fula saker av vissa somaliska killar, att mina niqabklädda grannar aldrig hälsar tillbaka trots att jag hejar glatt på dem och deras barn, att hela tiden ses med misstänksamhet av majoriteten av de andra Rinkebyborna. Efter upploppen och attacken mot polis och räddningstjänst hade och har jag inte längre tålamod med dessa ligister, ingen förståelse för dem eller deras "situation". I valet 2010 var jag nära att rösta på Sverigedemokraterna, och då jag inte gjorde det erfor jag ändå en belåtenhet över att de kommit in i Riksdagen. Därför är jag förvånad att du trots allt säger att du gillar Rinkeby. Du behöver inte säga det eller göra det, du är en respektfull polis ändå. Lycka till med ditt fortsatta arbete i dessa tunga områden!

Martin 21 april 2011 13:00  

Tack för din långa och innehållsrika kommentar. Det är verkligen tråkigt att höra att din bild av Rinkeby har förändrats och blivit så negativ på grund av dina erfarenheter där. Och det är också tråkigt att läsa att det har påverkat dig så pass mycket att du kunde känna belåtenhet över att ett främlingsfientligt parti som SD kommer in i riksdagen. De har inga lösningar på de problem som faktiskt finns i t.ex. Rinkeby utan skulle bara göra situationen värre. Och även om jag ser mycket som jag verkligen inte gillar i Rinkeby, speciellt då den subkultur i vissa ungdomsgrupper som gör att man ger sig på polis och brandkår och som gör att det begås oproportionerligt mycket brott, så är det viktigt för mig att inte generalisera. Jag har mött mängder av trevliga och hjälpsamma människor i Rinkeby, och de skall inte behöva lida för att det finns rötägg. Slutligen vill jag tacka för dina lyckönskningar, det uppskattas :-).

Skicka en kommentar