Den eviga konflikten emellan rättssäkerhet och rättstrygghet

fredag 14 januari 2011

Ibland känns det som om det är ganska få svenskar som har förstått de grundläggande principerna om hur rättssystemet fungerar. Detta visar sig speciellt tydligt då det gäller våldtäkter och andra sexuella övergrepp. "Svensson" argumenterar ofta utifrån utgångspunkten att domstolarna har möjlighet att veta vad som egentligen har hänt, och att domen sedan fastställer om den misstänkte är skyldig eller ej. Så är det naturligtvis inte. Domstolen tar ställning till om det kan anses bevisas "bortom rimligt tvivel" att åklagarens gärningsbeskrivning är sann, det vill säga att den misstänkte är skyldig till det han anklagas för. Det kan mycket väl vara så att den misstänkte är skyldig, fast eftersom det inte går att bevisa tillräckligt strikt så frias han ändå. Den som hävdar att en i rättegång friad misstänkt våldtäktsman har bevisats vara oskyldig vet inte vad han talar om. Om Julian Assange ställs inför rätta och frias (vilket jag tror kommer att ske om det hela går till rättegång), så förutspår jag en stormvåg av kommentarer som hävdar att det då är bevisat att han hela tiden var oskyldig, och att polisens utredning hade politiska motiv... Å andra sidan, i fallet Assange, så om han fälls så tas väl det bara som ett bevis på att hela rättsprocessen är korrumperad...

Nej, det verkliga frågan, förutom vad min vill skall vara kriminaliserat, är hur strikt man drar gränsen för "bortom rimligt tvivel". Vad innebär ett "rimligt tvivel"? Hur många skyldiga skall man släppa för att inte riskera att några oskyldiga fälls? Det är självklart väldigt svåra frågor, som har aktualiserats av en dom i Högsta Domstolen som friade en man misstänkt för våldtäkt mot barn, och av en debattartikel i DN idag av Madeleine Leijonhufvud, professor i straffrätt. Enligt Leijonhufvud har HD, med förre JK Göran Lambertz i spetsen, i den friande domen argumenterat på ett sätt som gör att det i praktiken skulle vara omöjligt att någonsin döma någon som har begått sexuella övergrepp emot barn om dessa anmäls i efterhand. Prejudikatet ifrån domen kommer enligt Leijonhufvud i praktiken betyda en avkriminalisering av sexuella övergrepp emot barn, i annat än undantagsfall, vilket i så fall skulle innebära att ge upp den juridiska kampen mot ett stort samhällsproblem.

Jag har ingen lösning på det här dilemmat. Men jag tror att man måste inse att om vi inte vill att rättsapparaten skall vara helt tandlös, så måste vi kunna leva med att det någon gång händer att oskyldiga döms. Annars kommer nästan aldrig skyldiga att kunna dömas, och då får vi en ökad laglöshet och en större otrygghet i hela samhället. Sen tycker jag själv att ett sätt att kompensera för den risken är att ha större flexibilitet i rättssystemet för att få resning om nya fakta kan läggas fram som visar på att en dom är felaktig. Slutligen så måste, tyvärr, alla dessa krav även kombineras med ett effektivitetsperspektiv. Det är idag orimligt långa ledtider i alla delar av rättskedjan, och inte minst hos domstolarna. Detta leder både till frustration och onödigt lidande hos alla inblandade och sämre utredningar och domar.

Den verklighet som man ser som polis är att det, speciellt vad gäller yrkeskriminella, går väldigt få fällande domar på alla brott som begås. En professionell inbrottstjuv kommer inte att dömas för ens en liten bråkdel av alla de grova stölder han begår. Och om vi överhuvudtaget lyckas få fram en misstänkt, så gäller det att få personen i fråga häktat fram till en eventuell rättegång, annars kommer han bara att dagligen fortsätta att begå brott under det år eller så det tar ifrån att utredningen startas till att dom faller...

10 kommentarer:

profanum_vulgus 14 januari 2011 12:35  

Tycker du alltså att man måste tillåta att vissa oskyldiga fälls för att hålla uppe andelen skyldiga som fälls?

Gäller det även det stora antalet ord-mot-ord-anmälningar mot poliser avseende främst misshandel?
Hur stor andel av dessa ord-mot-ord-anklagelser anser du bör leda till fällande dom för att man ska hålla en lagom balans mellan oskyldigt och skyldigt dömda poliser när det gäller misshandel i tjänsten?

Jenny 14 januari 2011 20:34  

Tycker att det är en märklig inställning som polis. Bara för att ni har svårt att ta fram bevis tycker du att skyldiga ska bli fällda, nu var jag hård men du förstår vad jag menar. Rätt väg att gå är att få till bättre utredningar mer anslag till polis och rättsväsende. Jag anser att om ord står mot ord kan ingen fällas, det görs det idag den ända bevisningen som finns är på sin höjd en vän eller släkting som den svarande talat ut med. Om man vill komma tillrätta med problemet är det inte rätt att fälla en massa folk på vägen för att ta dom som värkligen är skyldiga

meh,  15 januari 2011 00:07  

Jag förstår vad du menar men du liknar mer en "svensson" än vad du tror. Ingen rök utan eld är typiskt. Är man inte oskyldig tills motsatsen bevisats?

Anonym,  15 januari 2011 00:08  

Eftersom det finns ett stårt mått av rättsosäkerhet för de män som blir anklagade för sexövergrepp mot barn, så avstår många män från meningsfulla relationer med ensamstående mammor. Är en tjej ensamstående mamma, då får hon nöja sig med de som inte tänker efter. Om det skall bli någon ändring på detta måste våra kvinnor göra uppror mot tokfeministerna.

Anonym,  15 januari 2011 00:37  

Glädjande att höra en sansad röst som din i debatten! Precis som du säger vet många inte vad de talar om när de pratar om rättsprocesser och skuldfrågan i friande domar. Skulle säga att vi behöver mer av seriös forskning/utbildning av hur människor (speciellt barn) kan reagera vid trauman av det här slaget. Frågan är om enbart speciella domstolar skulle syssla med övergrepp mot barn eftersom det är så speciellt, om det skulle hjälpa att samla sakkunskapen på ett ställe? Kanske med periodvis roterande personal med tanke på vilket tungt jobb det måste vara med dylika ärenden.. // Emma

Anonym,  16 januari 2011 11:09  

Jag har inget förtroende för en professor i straffrätt som vill sänka beviskraven i svenska domstolar.
Denna professor har en politisk agenda och en öppet negativ syn på män.

Anonym,  16 januari 2011 12:47  

@ Anonym: Så den som vill att färre våldtäktsmän ska gå fria har en öppet negativ syn på män? Undrar vem som har mest negativ syn här..://Emma

(sen håller jag iofs inte alltid med sagda straffrättsprofessor i allt men dock.)

Tönne,  16 januari 2011 15:26  

Oskyldig tills motsatsen bevisas. Kan inte motsatsen bevisas så måste väl ändå domane vara friande? Bra liknelse ovan. Kan inte en anmäld polisman bevisa sin oskuld så måste domen vara fällande. Vi vet att det förekommer obefogat våld från polisens sida. Det kan knappast vara värre att hamna i fängelse som oskydig polis än att hamna i fängelse som oskyldg för övergrepp mot barn?

Tönne,  16 januari 2011 15:27  

Jag stavar som en kratta

Martin 17 januari 2011 19:20  

Kul med en så pass livlig diskussion! Självklart skall lagen gälla lika för alla, oavsett om man är polis, minister, eller gatsopare. Det skall inte ens behöva sägas. Vad gäller om det är ok att oskyldiga döms, så hänvisar jag till nästa blogginlägg, skrivet helt och hållet för att svara på alla kommentarerna :-).

Skicka en kommentar