Förvarstagna i arrester

tisdag 1 februari 2011

Det har nu gått ett par dagar sedan polismästaren i Göteborg, Lars Klevensparr, sa att han övervägde att polisanmäla sig själv på grund av det inhumana med att placera psykiskt instabila människor som tagits i förvar enligt utlänningslagen i häktes- och arrestceller. Klevensparrs välkomna utspel ledde tydligen till att Kriminalvården plötsligt insåg att det var möjligt att istället placera de förvarstagna på Skogomeanstalten, där miljön är betydlig humanare.

Jag vet hur arrestceller ser ut. De är små, kala och klaustrofobiska. Även förhärdade brottslingar tycker att det är jobbigt att sitta i arresten, den bryter ned folk. Även häktet, som har en aningen trevligare miljö, är tärande, speciellt för dem som blir sittande länge. Man får ofta intrycket av att många yrkeskriminella är mer rädda för arrest- och häktescellerna än för de korta straff som de i bästa fall döms till. För personer som mår psykiskt dåligt från början är dessa celler ett helvete, en mardröm. Jag har sett hur misstänkta kvinnomisshandlare eller rånare närmast krackelerat då de sätts in i arrestcellen. Men där blir de i alla fall max ett par dagar...

I dessa små, hemska celler sätter man alltså även förvarstagna flyktingar i väntan på utvisning om de mår så pass psykiskt dåligt att det inte anses säkert att ha dem i Migrationsverkets vanliga förvar. Det är helt sinnesjukt, fullständigt vidrigt! Inte nog med att det rör sig om människor som inte har begått något brott, de är också exceptionellt sköra och ömtåliga, och dem stoppar man i miljöer som bryter ned hårda förbrytare! Jag var med om att flytta en misstänkt rånare ifrån arresten till psykakuten för att han bedömdes vara suicidal. Det är bra, men suicidala flyktingar i väntan på utvisning blir i stället instoppade i arrestceller!

Uppenbarligen verkar situationen ha förbättrats i Göteborg, och det tack vare polismästarens mediala utspel. Det är bra att han agerade, och det borde varje ansvarig tjänsteman som ser mänskliga rättigheter kränkas så flagrant i Sverige göra. Men det borde självklart inte vara nödvändigt. Det borde finnas direktiv som tydliggör att förvarstagna som inte kan hanteras på förvaren för att de mår dåligt skall omhändertas i humana miljöer. Anstalter, som nu i Göteborg, är ett steg i rätt riktning, men även inom den slutna psykiatrin borde det finnas möjligheter till att både förvara och vårda. Hur som helst, för att lösa detta nationella problem en gång för alla så krävs det att om inte Regeringen, så i alla fall Migrationsverket, Rikspolisstyrelsen och Kriminalvården går ut med nationella direktiv som säkerställer att inga fler förvarstagna flyktingar någonsin placeras i häktes- eller arrestceller, någonstans i landet. Det skall inte vara den förvarstagnes problem om inga andra lösningar finns, då får han helt enkelt släppas fri igen!

0 kommentarer:

Skicka en kommentar