Blåljuskrönikor

torsdag 20 juni 2013

Sedan några månader tillbaka skriver jag då och då krönikor för polisförbundet i Stockholms utmärkta sida Blåljus.nu. En del av dem har jag även tidigare lagt upp här på bloggen. Då jag slutat med det så kommer här en lista med länkar till krönikor för den intresserade, med de senast publicerade högst upp:

Om polisens behov av nya icke-dödliga vapen, som exempelvis el-pistoler
Krönikan tar avstamp i att dödsskjutningen i Husby troligtvis hade undvikits om man hade haft tillgång till elpistol, men berör även behovet av bättre verktyg att hantera de upploppssituationer och bakhåll som polisen utsattes för i Husby och som närmast är vardag i Rinkeby och Tensta.

Om DN och polisen
Krönikan behandlar det faktum att DNs ledarsida länge drivit linjen "inte en skattekrona mer" angående polisen, och istället skyller alla problem som egentligen mest beror på resursbrist på inkompetens. Detta gör att man närmast slår knut på sig själv när man kritiserar den neddragning på närpolisorganisationen som man tidigare har argumenterat för (då närpolisarbetet inte är mätbart).

Angående den polisiära bastaktikens brister
Kröikan tar upp det faktum att all taktisk träning för vanliga poliser i yttre tjänst går ut på att agera defensivt, och att man aldrig får lära sig offensiva taktiker. Detta trots de offensiva metoderna är totalt nödvändiga för att vi skall kunna gripa brottslingar och rädda liv.

Om individuell lön
Krönikan går igenom hur den tillämpning av individuell lönesättning som finns med i det senaste löneavtalet för stockholmspolisen varken skapar effektivare arbetsgrupper eller blir leder till lön efter prestation. Tvärtom så skapas onödig administration och sämre arbeetsklimat ui gruppen då dem som hjälper andra att lyfta sig i sitt arbete straffas lönemässigt.

Den verkliga kostnaden för PUST Sibel
Kröikan tar upp hur mycket det verkligen kostar verksamheten att implementera ett datasystem som är minder användarvänligt i alla led, utslaget över systemets livstid, och landar på den höftade siffran 10 miljarder. Efter krönikan tog flera medier kontakt med mig för att göra intervjuer om PUST Sibel. Jag har dock slussat vidare samtliga till kollegor som har använt systemet mer än jag. Problemen med PUST Sibel skapar dock fortfarande regelbundet medieintresse.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar