Religiös diktatur i norra Nigeria

tisdag 23 mars 2010

All religiös lagstiftning hamnar i konflikt med grundläggande mänskliga rättigheter. För närvarande är det olika former av Sharialagar, ortodox islamisk lagstiftning, som visar upp de värsta avarterna av att tillåta kopplingar mellan religion och lag och rätt. Sharialagarnas tillämpning leder ofta till mycket grova kränkningar, och brutala straff. Det förekommer skräckexempel på hur flickorsom blivit utsatta för sexuella övergrepp dessutom döms till grymma straff av shariadomstolar.

Olika kränkningar av mänskliga rättigheter hör ofta ihop. Eftersom ett vapen emot den sortens inskränkthet som utgör den folkliga grunden för sharia, där det nu finns en sådan, är öppen diskussion och debatt, så är det inte särskilt förvånande att en shariadomstol i delstaten Kaduna i Nigeria, där religiös lagstiftning tillämpas, också vill förbjuda den diskussionen. I det aktuella fallet är det en MR-organisation, CRC, som dömts att stänga sina internetsidor. Som tur är är internet rörligt och fritt till sin natur, så det är bara att hoppas att diskussionen hittar till andra forum, och att den i längden kan påverka både folk och makthavare så att sharialagarna skrotas en gång för alla i Nigeria.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar