Om Johan Norberg och miljöpolitiken

måndag 30 augusti 2010

Den liberale debattören Johan Norberg, som målats upp som ett "högerspöke" av många (bland annat på sångaren Mikael Wiehes senaste, minst sagt blodtörstiga, skiva), har nu attackerats ifrån höger av CUFs Magnus Andersson i en debatt om miljöbilspremierna. Utan att gå in på detaljerna i deras diskussion, så vill jag ändå lyfta fram ett centralt tema. Johan Norberg lägger i artikeln fram sin liberala miljöpolitik, vilket helt enkelt bygger på att "vi avskaffar de politiskt satta sektorsstöden och -målen och i stället generellt betalar för den miljöskada vi orsakar - i produktionen, i transporten, i konsumtionen". I grunden håller jag med helt och hållet, själva basen för all miljöpolitik borde vara den så kallade "Polluter Pays" principen. Om man betalar det föroreningarna verkligen kostar att rensa upp, ett pris som naturligtvis kommer att öka drastiskt ju högre total miljöbelastning vi har och på så sätt dämpa förorenande masskonsumtion, så har man heller inget att skämmas för om man t.ex. flyger. Jag har svårt för förslag där miljöpolitiken blandas ihop med fördelningspolitiken (som att ge människor en maxgräns för hur många mil de får flyga per år). Dessutom skulle en sann "polluter pays" beskattning direkt öka statens intäkter kraftigt, inte minst på grund av att bensinpriset och energipriset skulle skjuta i höjden (och flygbiljetterna skulle bli mångdubbelt dyrare). Visst finns det problem att lösa så länge industrier i vissa länder tvingas betala för sina utsläpp, men inte konkurrenter i andra länder, men det får man försöka lösa, bland annat med tullar och avgifter (vilket kräver en reformering av WTO, som länge varit en bromskloss på detta och många andra viktiga områden). Överhuvudtaget så skulle det vara väldigt välkommet med en reell grön skatteväxling, där statens för välfärdssamhällets skull helt nödvändiga inkomster skiftas ifrån kontraproduktiva områden som arbete (där de enbart verkar dämpande för ekonomin och företagsamheten) till konstruktiva områden som att styra mot en hållbarare ekonomi, eller åtminstone till neutrala områden som t.ex. beskattning av fastigheter. Slutligen, jag gillar visserligen Johan Norberg, men jag är dock långt ifrån så liberal som han är, och här därför absolut inget emot att statliga medel används för att försöka få igång teknikutvecklingen på miljö- eller samhällsmässigt viktiga områden. Sen om en miljöbilspremie är rätt väg eller inte är en annan fråga...

0 kommentarer:

Skicka en kommentar