Irriterade fransoser

torsdag 2 september 2010

Tydligen har kritiken mot Frankrikes behandling av romer i alla fall uppmärksammats i landet, vilket lett till att indignerade franska ministrar nu klagar på avsändarna, bland annat vår egen EU-minister Birgitta Ohlsson. Jag har en klart splittrad bild av EU-minister Ohlsson, för mig kräver en hög profil i MR(mänskliga rättigheter)-frågor att man är kapabel att se och skarpt kritisera kränkningar vilka som än står som förövare, men Ohlsson har enligt min uppfattning haft svårt att bli tydlig vad gäller kritik mot israeliska övergrepp. Det hindrar dock inte för en sekund att jag tycker att det är utmärkt att hon tar sig ton mot det franska agerandet mot romerna, och den kritik som hon dragit på sig för det är snarare till hennes heder. Den sortens tydlighet i uttalanden och fördömande som hon uppvisade i den här frågan är lovvärd. Ohlsson får gärna fortsätta att höja rösten mot kränkningar, och speciellt då de som sker inom EU, med tanke på hennes nuvarande portfölj.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar