Skenheliga, rasistiska Danmark

tisdag 31 augusti 2010

Tydligen har det faktum att TV4s ansvarige utgivare Jan Scherman fattade beslutet att inte tillåta att Sverigedemokraternas valfilm visades på TV4 fått det politiska etablissemanget på Danmarks högerkant (d.v.s. regeringsmakten) att gå i spinn. Företrädare ifrån statsministerns parti Venstre och stödpartierna Konservative och det främlingsfientliga Dansk Folkeparti säger sig vara bekymrade över svensk yttrandefrihet och vill skicka valobservatörer till Sverige samt rapportera till Europarådet för mänskliga rättigheter. Man kan anta att den danska högerregeringen som vid flera tillfällen fått berättigad kritik ifrån svenskt håll på grund av sin främlingsfientliga, islamofobiska politik ser detta som en chans att ge igen. Därav de indignerade brösttonerna ifrån ledande högerpolitiker. Men när en dansk regering som fört en politik som med rätta kritiserats för att bortse ifrån invandrares mänskliga rättigheter pratar om att anmälan Sverige till Europarådet för de mänskliga rättigheterna blir det inget annat än patetiskt. Att det dessutom är en privatperson, Jan Scherman, som fattade beslutet att inte tillåta publiceringen gör det hela än mer korkat. Slutsatsen man kan dra är hur som helst att Danmark inte tycker att det bör finnas någon form av "Hets mot folkgrupp" lagstiftning då den kränker yttrandefriheten. Jag vet inte hur dansk lagstiftning ser ut, men om de danska högerspökena vill vara konsekventa på den punkten kan de ju gå till bred attack mot Tyskland, som mig veterligt kraftigt begränsar yttrandefriheten (och föreningsfriheten) vad gäller antisemitiska åsikter. Men det lär knappast hända, eftersom det är helt ointressant för dessa politiker att förenkla för angrepp mot judar, medan en stor del av deras gemensamma identitet bygger på att förenkla för angrepp mot muslimer... Utvecklingen i Danmark under de senaste åren är verkligen tragisk, och kan användas för att få perspektiv på situationen i Sverige och konstatera att vi lever faktiskt i ett riktigt bra land... Slutligen, för att försvara mig ifrån eventuella anklagelser mot att vara rasistisk mot danskar, så vill jag förtydliga att jag inte tror eller tycker att alla danskar är skenheliga eller rasistiska, bara de som står bakom de åsikter som uttryckts av de danska regeringspartierna på högerkanten...

14 kommentarer:

Toxic,  31 augusti 2010 13:26  

Jag kunde inte sagt det bättre själv! Bra skrivet!

John,  31 augusti 2010 13:57  

Ja här i perfekta Sverige med sitt perfekta etablissemang och sina perfekta (och lydiga!) hjon så måste all kritik vara resultatet av en högerextrem konspiration, eller hur?

Om du var Sverigedemokrat, tror du att du skulle kunna vara polis och ha den här bloggen utan att riskera jobbet?

Anonym,  31 augusti 2010 14:36  

Bare til orientering:
- Debatten i Danmark drejer sig blandt andet om at det er kommet frem om at:
o SD som et politisk parti ikke får adgang til TV i valgdebatter på SVT.
o At selve valgdeltagelsen ikke er hemmelig på et antal små valgsteder i Sverige (almindeligt princip i demokratiske valg, for at man ikke kan udsættes for chikane/pression som vælger)
o At stemmesedler for SD ved tidligere valg er blevet fjernet fra valgstederne, så vælgerne ikke kan stemme på SD.
o At SDs politiske møder forhindres eller generes systematisk.
o TV4s afvisning af en politisk reklame er en lille del af den aktuelle diskussion i Danmark.

- En del af diskussionen vedrører SD, og en anden del er principiel i forhold til ytringsfrihed og demokrati.

- Der er i Danmark en stærk opfattelse af at hovedprincippet ved det demokratiske system er at de stærkeste argumenter må vinde og at vælgerne godt kan betros at skelne mellem gode og dårlige argumenter. Tilsvarende er Hizb-ut-Tahrir ikke forbudt i Danmark på trods af at det er et parti som har en samfundsomstyrtende dagsorden og bl.a. arbejder for at indføre khalifatet. Det vil med andre ord sige at SD bør mødes med saglige argumenter og ikke med censur.

- En anden del af debatten går på kritik af de svenske medier generelt i forhold til udlændingepolitikken. Eksempelvis at indvandre relaterede problemer som ghetto-kravaller i Danmark overdækkes i Sverige, med forklaringen at integrationen er slået fejl i Danmark, men tilsvarende problemer med ghettoer hvor politi, brandkår osv. ikke kan operere frit er angiveligt større i Sverige, men dækkes ikke som indvandrer relaterede problemer. En anden version af denne linje er at det generelt ikke dækkes i svenske medier, når en kriminel har en vis etnicitet eksempelvis hvor et signalement på en eftersøgt kriminel angiver en vis etnicitet, selvom man må antage at det burde kunne hjælpe med opklaringen af en konkret kriminalitet. En tredje version er at det er dokumenteret at problemet med muslimers overgreb på jøder negligeres i Svenske medier, selvom det er et dokumenteret og meget stort problem for den jødiske befolkningsgruppe.

- Du kan godt have ret i at diskussionen blusser op delvist som en reaktion på de svenske mediers/visse politikeres dækning af roma-debatten fra i sommer, hvor man når man læste om de faktiske omstændigheder i Danmark, i øvrigt ikke kunne genkende den vinkling der blev lavet af svenske politikere. Men bemærk at diskussionen ikke er ny, den kørte også efter sidste valg i Sverige, den blev blot ikke taget op på højeste politiske valg og kom derfor ikke frem i svenske medier.

- Til din orientering er der også en lov der forbyder hetz mod folkegruppe i Danmark. Dem der bliver dømt for den beklager sig over at det ikke er muligt at føre bevis for at det de har sagt har understøttelse i fakta. En dom går alene på om det der er sagt er nedværdigende for en folkegruppe. Denne lov er også genstand for en del kritik i Danmark, bl.a. ud fra en ytringsfrihedsbetragtning: Kan man have et forbud mod at sige noget der kan dokumenteres som værende sandt, fordi det er ubehageligt for nogle personer. Men loven finde i hvert fald.

- Din blog bærer desværre præg af en del uvidenhed om forholdene i Danmark. Jeg bebrejder dig ikke hvis du primært får din nyhedsdækning klaret med svenske medier.

Med venlig hilsen

En dansk
(som i øvrigt værdsætter Sverige meget højt og faktisk overvejer at flytte til Sverige – på grund af kærlighed, naturen, m.m.m. Jeg taler svensk og har rejst i og opholdt mig meget i Sverige - og i øvrigt i mange andre lande. Men jeg frygter reelt ikke at kunne fungere i dagligdagen i Sverige hvor den politiske korrekthed, meningscensuren og medielandskabet svarer til en gammeldags et-parti stat)

Anonym,  31 augusti 2010 16:55  

Når et opstillingsberettiget parti ikke kommer til orde i partilederdebatten, så viser det at det er Sverige der er skinhelligt.
Virkelig en bananrepublik, hvor selve afstemningsproceduren kunne være opfundet i Nordkorea.

Karpstryparn 31 augusti 2010 17:02  

Danmark gör helt rätt, de står upp för demokratin. Sänd valobservatörer till Sverige.

Erik 31 augusti 2010 17:47  

Vel skrevet!
Som Dansker skæver jeg tit misundeligt til Sverige, hvor de borgerlige politikere stadig har anstændighed til at vende ekstreme højrepartier ryggen. Fortsæt Sverige!! Ellers ender i bare som os.
(håber i forstår dansk, ellers kan google nok hjælpe :-) )

Malin,  31 augusti 2010 21:18  

Jag gillar verkligen din blogg!

EVS-volontär Malin
in Estonia

Anonym,  31 augusti 2010 22:25  

känns lite utjatat det där. snart går flyttlasset till danmark så man kan få höra på andra sidan av skivan för en gångs skull

Anonym,  1 september 2010 01:04  

Sverige är idag likadant som det var under nazismen. Så: vad är det som är så bra?

Roger Svensson 1 september 2010 12:57  

Att bloggen avvisar kritik enbart baserat på avsändaren säger ju en del om hur seriös den är, kan man inte bemöta den danska kritiken i sak?

Nu var det ju inte som privatperson som Scherman stoppade Sd:s valfilm utan som chef för TV4, den fria TV-kanal som har monopol på marksänd politisk reklam. Det är naturligtvis mycket problematiskt ur demokratiaspekt att man på detta sätt kan diskriminera partier och hindra dem att nå ut med sitt budskap. Eftersom ordningen uppenbarligen inte fungerar så bör man snarast införa den modell som finns i USA: ingen utgivare är tvungen att ta in politisk reklam, men gör man det så får man inte diskriminera något politiskt parti. Skulle det vara ett problem med olagliga innehåll i dessa annonser så får man lösa det genom t.ex. att de politiska partierna själva är juridiskt ansvariga för sina annonser.

Preben,  1 september 2010 16:16  

Hur stor marknadsandel har inte TV4 och SVT tillsammans? 99%? Vad hade vi sagt om (när) oppositionen i Ryssland inte får komma till tals på lika villkor i rikstäckande media? Kallar vi det en demokrati?

Minou,  3 september 2010 01:08  

Att i det här sammanhanget ifrågasätta Sverige som demokrati är för mig helt obegripligt. Den reklamfilmen är ingenting annat än rent propagandaskit! Det sverigedemokraterna vill få fram är att invandring är lika med radikal islamism och att svaga svenskar direkt hotas av burkaklädda muslimer (och deras barn) som tar alla pengar från statskassan. Hur otroligt diskriminerande och kränkande detta idiotiska resonemang är för alla muslimer i Sverige (och utanför) ska jag inte ens gå in på. Religionsfrihet är en mänsklig rättighet och på regeringens webbplats om mänskliga rättigheter kan man läsa: "Att de mänskliga rättigheterna respekteras är avgörande för utvecklingen av en demokratisk kultur". I och med det kan man direkt utesluta sverigedemokraterna som ett demokratiskt parti!

Tyvärr är det hela en "win-win-situation" för sverigedemokraterna; genom att vägra visa reklamen bidrar TV4 till att säkerställa sverigedemokraternas hett eftertraktade roll som martyrer (ett patetiskt sätt att försöka vinna fler röster). Men hade dom visat reklamen hade den uppmärksammats och fått flertalet anmälningar om hets mot folkgrupp mot sig och på så sätt hade sverigedemokraterna ändå fått tillräckligt med uppmärksamhet för att sprida sina lögner. Sorgligt nog verkar det inte finnas brist på idioter som utan att tänka sväljer lögnerna en efter en.

Jag hoppas dock att det vinnande partiet i 2010-års val (oavsett vilket det är) lägger mer pengar på skola och utbildning, så vi en gång för alla kan eliminera okunskapen i samhället. Då kanske vi en vacker dag får ett Sverige helt fritt från rasism.....ja, drömma går ju...

Anonym,  4 september 2010 10:04  

Intressant att jämföra med Ryssland. Sverige kritiserade Ryssland och deras val.. Känns ganska lustigt i dessa tider.

Martin 8 september 2010 13:47  

Tack för kommentarerna. Kul att få medhåll ifrån både Sverige och Danmark! Att få mothugg var väntat, även om jag har svårt att se relevansen med jämförelser med t.ex. Ryssland och Nordkorea. Nordkorea lämnar jag utan kommentar, men vad gäller Ryssland så är det bara en del av problemet att oppositionen (alla som inte stöder Putins Förende Ryssland) inte kommer till tals i media, de förföljs även på gator och torg, hotas, och en del mördas. Förföljelsen härrör dessutom till stor del ifrån statsapparaten eller grupper knutna till Putins parti. I Sverige har vi visserligen en del dårar på den extrema vänsterkanten som tar till våld mot sverigedemokrater, men de jagas av svensk polis till skillnad mot i Ryssland där de mycket väl kan tillhöra polisen. Sen håller jag med Minou, de som kritiserar TV4s beslut verkar ha missat hans bevekelsegrunder, det var inte för att reklamen kom ifrån sverigedemokraterna som den stoppades, de hade ju så vitt jag förstår tidigare fått ok för att visa sin film, utan för att den hetsade mot en folkgrupp (muslimer) på ett sätt som bedömdes strida mot ett antal svenska lagar och författningar som var relevanta för TV4 (och resten av samhället).

Skicka en kommentar