Stockholms kommun har reat ut allmänna tillgångar

lördag 4 september 2010

Socialdemokraterna kritiserar, knappast för första eller sista gången, det moderatledda styret av Stockholms stad för att ha reat ut allmänna tillgångar och på så sätt skänkt bort stora mängder av skattebetalarnas pengar. Det är välkänt att de borgerliga av ideologiska skäl vill sälja ut så mycket som möjligt av allmänna tillgångar till privata ägare, liksom det är välkänt att socialdemokraterna vill behålla betydligt mer i statens, och stadens ägo. Jag har i sak inget emot att man kan sälja ut vissa hyreshus till de boende och låta dem bilda en bostadsrättsförening, bara det inte görs med för stor del av allmännyttan. Jag har heller inget emot privata alternativ vad gäller vård och omsorg eller skola. Men jag tycker genuint illa om när vissa privatpersoner gynnas otillbörligt av de borgerliga genom att ett hus säljs till ett kraftigt underpris till en nybildad bostadsrättsförening eller ännu värre, när ett sjukhus eller ett daghem reas ut till en bråkdel av sitt riktiga värde så att de nya ägarna direkt kan göra enorma vinster. Detta sker nämligen till 100% på skattebetalarnas bekostnad, och det är för mig obegripligt att Stockholms stad i praktiken skänker bort gemensamma tillgångar till privata aktörer på grund av en ideologisk låsning. Om det nu inte är så att det finns mer direkta ekonomiska intressen bakom utförsäljningarna, och kopplingar mellan de som fattar besluten och de som gör miljonvinster på dem... Jag hoppas verkligen att så inte är fallet, men det skulle i alla fall göra hela saken lättare att förstå...

0 kommentarer:

Skicka en kommentar