Den komplexa invandringsdebatten

onsdag 29 september 2010

Jag skrev för några dagar sedan om den debattartikel som chefredaktörerna Neuding och Lundberg publicerade på DN debatt, samt svaret ifrån Lisa Bjurwald. Artiklarna har minst sagt väckt diskussion. Jag valde själv att ta upp den aspekt som både artiklarna ansåg vara försummad, nämligen fördelarna med invandring och ett öppet samhälle. Jag har därför skrivit en artikel om mångfald som jag publicerade på Newsmill. Nu har ytterligare ett svar på Neuding och Lundbergs artikel kommit, skrivet av historikern Mattias Tydén. Tydén hävdar att Neuding och Lundberg gör samma misstag som gjorts så många gånger förut, till exempel vad gäller judeförföljelsen innan och under andra världskriget, nämligen att man skuldbelägger de attackerade för rasismen. Enligt Tydén implicerar Neuding och Lundbergs resonemang att det är invandrarna själva som är skyldiga till främlingsfientligheten genom de höga kostnader som invandringen innebär, genom bidragsberoende och genom kriminalitet. Jag är själv ytterst kluven till Tydéns resonemang. Jag håller med om att man måste undvika att skuldbelägga invandrare som grupp, och jag håller även med Bjurwald när hon påpekar att invandringens problem visst lyfts fram, även om jag kan tycka att det sker på fel sätt. Samtidigt tror jag inte att det är konstruktivt för debatten att debattörer som Neuding och Lundberg indirekt anklagas för rasism för att de vill diskutera invandringens problem. Jag anser själv att det finns konkreta problem som måste diskuteras och hanteras, där kriminalitet och bidragsberoende är några av dem. Sen är dessa problem självklart inte "invandrares" fel som grupp. Felet ligger i många fall hos den svenska staten och det svenska samhället, men naturligtvis även hos vissa individer. En invandrare som begår brott har ett lika stort moraliskt ansvar för sitt handlande som en svensk som begår brott. Problemet uppstår då man när man försöker diskutera ett fenomen generaliserar på ett sådant sätt att alla medlemmar i en löst definierad grupp skuldbeläggs för vissa individers handlande. Och den sortens implicit skuldbeläggande och missaktning blir ännu större om man fortsätter att helt missa att lyfta fram invandringens fördelar för samhället. Läs därför gärna debattartikeln ifrån tankesmedjan Global Utmaning som lyfter fram de ekonomiska fördelarna med invandring, samt, som sagt, min artikel om mångfald på Newsmill...

4 kommentarer:

Anonym,  29 september 2010 15:44  

Förstår ärligt talat inte vad alla dessa artiklar om SD med flera ska syfta till.Det verkar ibland mer som om de var till för att trösta motståndarna till detta SD mellan varandra när de som redan tagit ställning för SD knappast kommer att ändra åsikt men däremot drar fler med sig under tidens gång som ser dessa artiklar som en direkt utmaning.

Mvh Pelle

Roger Svensson 29 september 2010 17:13  

Mattias Tydén kunde lika gärna varit en politruk i någon kommunistdiktatur eftersom han inte alls har begripit att den fundamentala frågan. Visst diskuterades i ganska stor utsträckning problemen med att t.ex. uppfylla produktionsmålen i många av kommunistdiktaturerna, men däremot var det ju totalt tabu att ifrågasätta kommunismen i sig. På samma sätt är det i den svenska debatten, man kan visst ta upp problem med invandringen i viss utsträckning, men det är totalt tabu att ifrågasätta invandringen i sig. Hur ofta i den offentliga debatten har etablerad politiker eller debattör vågat yttra att man skall ha en restriktivare invandringspolitik eller att ett etniskt homogent samhälle kanske är att föredra?

Anonym,  30 september 2010 06:17  

Jag haller med forfattarna till artikeln. Sverige (liksom en rad andra lander) behover en mer nayanserad/rattvis bild av sina invandrare. De negativa stereotyperna medfor enbart en lose-lose siutation, dar saval svenska samhallet som individer (invandrare) blir forlorare. Det ar viktigt att forsta att det nu finns en allt storre grupp andra generationsinvandrare/forsta gen. inv (som flyttade till Sverige i mkt ung alder) i Sverige, som samhallet investerat i. Om dessa inte far kanna sig hemma i Sverige ar risken overhangande i dagens globaliserade varld att de soker sig till andra kloka vastlander som Storbritannien, Kanada, Australien eller USA. Det blir en dubbelskalig forlustaffar for Sverige: man investerar i dessa individer men kan inte behalla dom pga kansla av alienation samt en skam for Sverige internationellt for att folk med utbildning diskriminerats/utfrysts ut ur landet.

Martin 30 september 2010 14:37  

Pelle, det må vara hänt att många SD-väljare inte påverkas av artiklarna, men debatten behövs ändå, och jag tror nog att några faktiskt förändrar sina politiska åsikter. Sen håller jag med om att en öppen debatt är bra, men jag tycker ändå att visionen om ett "etniskt homogent samhälle" är ytterst problematisk och otrevlig. Och vad gäller kommentaren 06:17, så instämmer jag helt, det är en förlust för hela landet om man inte lyckas ta vara på alla medborgare, inklusive invandrarna.

Skicka en kommentar