Småflickor som sexslavar i Saudiarabien

måndag 9 maj 2011

Enligt dokument frisläppta av Wikileaks säljs flickor på mellan fem och tolv år till rika män i Saudiarabien och hålls som sexslavar. Det är så hemskt att det är svårt att ta in, och det är likaledes svårt att veta hur man skall reagera på ett sådant avslöjande. Det finns så vitt jag kan se ingen anledning att tvivla på påståendena i Wikileaksdokumenten, eftersom de verkar styrkas av oberoende organisationer som arbetar mot trafficking och för mänskliga rättigheter.

Det man kan säga är att vetskapen, trots att de väcker avsky hos mig och säkert miljontals andra människor, antagligen inte kommer att leda till särskilt stora konsekvenser för förövarna eller den saudiska staten. Detta då Saudiarabien sedan länge visat sig vara helt okänsliga mot kritik för kränkningar av mänskliga rättigheter. Landet är, ännu så länge, en stabil diktatur som oavsett hur den beter sig mot sitt folk kan räkna med helhjärtat stöd ifrån USA och i värsta fall lindrig kritik ifrån t.ex. Europa. Det är nedslående, och ger en falsk eftersmak till de ändock välkomna attacker mot kränkningar av de mänskliga rättigheterna som västländer gärna delar ut till politiska motståndare som Iran och Kuba.

Nej, det bästa hoppet för de småflickor som sålts som sexslavar till saudiska rika män kommer inte ifrån väst, utan ifrån den arabiska vår som sveper över Mellanöstern. Om det saudiska kungahuset skulle falla skulle det kanske lämna mer utrymme åt en del nu undertryckta extremistiska rörelser, men det skulle också ge plats åt en troligtvis enormt mycket större och starkare demokratirörelse som med största sannolikhet skulle innebära ett bättre liv för alla nu förtryckta och rättslösa grupper i Saudiarabien, där de här flickorna kanske är de allra mest utsatta.

Fram tills det händer bör dock både länder, företag och privatpersoner fundera över hur deras egen relation till Saudiarabien ser ut, och i vilken mån de genom handelsförbindelser, affärer, med mer stödjer en regim som tolererar den här sortens vidriga övergrepp.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar