"Hjälpen" kostade henne livet?

måndag 7 maj 2012

I P4 rapporterades idag om hur ännu en person mycket tragiskt har omkommit i en arrestcell, ett fatalt misslyckande ifrån samhällets och polisens sida. Kvinnan, som hade omhändertagits enligt LOB, lagen om vård av berusade personer, hade druckit alkohol och tagit tabletter, och borde naturligtvis ha först till sjukhus. Av någon, för mig okänd, anledning, så fördes hon istället till polisstationen och förvarades i en LOB-cell. "LOBar" skall normalt så vitt jag vet kontrolleras var 15 minut för att säkerställa att deras tillstånd inte försämras och att de får vård om det skulle behövas, men uppenbarligen så gick något fel, och kvinnan avled mycket tragiskt. Som polis vet jag att det kan finnas mycket som inte framgår i media vad gäller varför det blev som det blev och varför kollegor agerade som de gjorde. Jag vill dock inte spekulera, utan kan bara konstatera att resultatet blev katastrofalt och att det finns mycket goda skäl att anta att allvarliga misstag har begåtts.

Själv kör jag alltid en LOB till sjukhus, om det går. Om personen i fråga är aggressiv och/eller bråkig så tas han helt enkelt inte emot av sjukvården (i Stockholm är det St:Göran BAS), utan måste förvaras i en arrestcell. Det är dock av naturliga skäl sällan ett problem med de mest påverkade, de som rör sig kring medvetslöshet. Däremot har jag i flera fall försökt att ge påverkade, smått aggressiva personer en chans på St:Göran, men tvingats åka tillbaka till polisstationen då de gjort sig omöjliga där. I min värld så hade det varit bättre om sjukvården tvingades att ta emot även aggressiva påverkade personer om det finns risk för deras hälsa, men nu finns den möjligheten enbart om kraven för tvångsomhändertagande enligt LPT, Lagen om Psykiatrisk Tvångsvård, är uppfyllda. På så sätt skulle man också kunna ställa ett absolut krav på polisen att alla sådana LOBar skall köras till beroendeakut/tillnyktringsenhet.

LOB är en vårdlag. Förvisso används den av polisen även i ett förebyggande syfte för att förhindra brott och ordningsstörningar då berusning ofta leder till aggressivitet och våldsanvändning, men vad gäller de mest påverkade, de som redlösa eller avsvimmade, så är fokus med lagen helt och hållet att hjälpa personen i fråga och se till att denne tas hand om på bästa sätt. Att en person som omhändertas av polisen med syftet att ges hjälp sedan avlider instängd i en cell av något som hade gått att behandla är naturligtvis fullständigt oacceptabelt. Hjälpen blev då istället en direkt bidragande faktor till att hon omkom, eftersom möjligheten att någon annan såg till att hon fick sjukhusvård helt förhindrades av inspärrningen. Det får bara inte ske! Man får hoppas att tragedin leder till bättre rutiner hos polisen och bättre samverkan med sjukvården, så att det aldrig behöver hända igen!

3 kommentarer:

DrApoe,  8 maj 2012 11:10  

Håller med dig. Det är rimligare om sjukvården tar hand om alla som omhändertas enligt LOB. Tror det skulle kännas bättre och tryggare för den drabbade, polis och sjukvården. Har inget belägg men kanske är det lättare att motivera den omhändertagna personen till hjälp med missbruket i den miljön.

Detta är även vad missbruksutredaren Gerhard Larsson föreslog:
http://www.dn.se/nyheter/sverige/vard-ska-ersatta-fylleceller
Tyvärr har det varit väldigt tyst om den utredningen efter att den överlämnades till socialministern.

Martin 12 maj 2012 16:49  

Tack för kommentaren :-). Just att ge missbrukaren hjälp med sitt missbruk är ett av grundsyftena med beroendeakuter, och de har ju också den kompetensen.

Anonym,  17 juli 2012 09:26  

Hon var min vän. Pratat med hennes syster, hon var inte aggressiv. Polisen försökte aldrig ens med sjukvården. Hennes syster har fått höra olika versioner från polisen. Dels att de bara hade hört henne ramla ihop i cellen, och försökt gå in och återuppliva henne utan något resultat, och dels att de hade varit och tittat till henne och hon snarkat, men nästa gång de kollade så andades hon inte... Vilken version stämmer? Vad försöker de dölja? I deras rapport står det klart och tydligt att de hade hittat tomma pillerburkar, och även fulla. Hon skickades iväg för obduktion som visade på att hon inte hade druckit, utan det var bara tabletter.

Skicka en kommentar