Bankerna och girigheten

måndag 18 januari 2010

Det har blivit en del rabalder om att SEB som inte hade råd att ge någon utdelning till sina aktieägare tydligen sätter nya rekord i att dela ut bonusar till sina chefer. Trots att motståndet mot de bonusar som inte bara delar ut hutlösa mängder pengar till chefer som många gånger förlorat miljardbelopp åt aktieägare, utan även antagligen är en bidragande faktor till kortsiktighet, bubblor och finanskriser, är kompakt både bland politiker från vänster till höger och allmänhet, så fortsätter pengarna att rulla. Uppenbarlighet finns det ingen självreglerande spärr för girigheten, vilket innebär att förändringen måste tvingas på utifrån. Det finns två sett, naturligtvis borde vi alla lämna SEB, Swedbank m.fl. och söka oss till sundare banker, men människor är lata av naturen, och jag har själv ingen stor lusta att flytta konton och lån... Däremot hoppas jag att vi snart får lagstiftning, både nationellt och på EU-nivå, som motverkar denna girighet. Tex borde man kunna sätta in punktskatter på bonusar (vilket tex Frankrike har gjort), så att de mesta av dessa pengar i stället hamnar hos staten.

1 kommentarer:

Ola Kallemur - Presschef SEB 19 januari 2010 10:38  

Hej, Martin.

Jag skulle bara vilja ge några fakta. Mediauppgifterna handlar det inte om bonus bara till chefer utan till SEB:s medarbetare. Något bonusbelopp för 2009 är inte klart, då resultatet för 2009 inte fastställs förrän den 10 februari. Vad gäller utdelning har styrelsen inte ens diskuterat frågan än och beslut fattas först på bolagsstämman den 11 maj.

Det är en spridd missuppfattning att bonus (eller den rörliga lönedelen) ökar på SEB. I realiteten är det tvärtom. År 2007 utgjorde bonus 20,4 procent av den totala lönekostnaden. År 2008 utgjorde den 13,0 procent. Bonusnivån för 2009 är som sagt inte beslutad än, men det finns inget som tyder på att den sjunkande trenden kommer att ändras.

Slutligen vill jag bara betona att bonus inte är något som våra medarbetare får _utöver_ lönen; det är en del av lönen. Når de sina mål och förväntningar blir lönen högre, missar de målet blir lönen lägre.

Bara så att du vet.

Vänliga hälsningar

Skicka en kommentar