Kat och alkohol

lördag 23 januari 2010

DN skriver om de stora beslag av drogen kat, som gjorts av Malmötullen under början av det nya året. I artikeln diskuterar Åke Setréus, utredare vid socialstyrelsen, hur män som missbrukar drogen inte jobbar och kan fastna i utanförskap. Det må vara hänt, men det gäller knappast enbart kat. Alkoholen har samma effekter av att skapa social marginalisering och utanförskap, men den ökar dessutom risken för våld markant, både i och utanför hemmet, på ett helt annat sätt än vad kat gör. Om samma måttstock hade applicerats på alkoholen som på alla andra droger som figurerar i Sverige, så är det ganska självklart att den skulle ha blivit narkotikaklassad, men det vore naturligtvis inte möjligt i Sverige då alkoholen är en så integrerad del av många människors liv. Det kan dock vara värt att ha i åtanke, innan man stämplar alla somalier som då och då tuggar kat som missbrukare.

2 kommentarer:

Anonym,  22 juli 2011 07:33  

Hej. Jag har en kompis ifrån Somalia och i Somalia så används Khat i ungefär samma utsträckning som Alkohol används i Europa. Så det är en ganska bra jämförelse, de allra flesta är såklart inte missbrukare. Även om andelen missbrukare ökat dramatiskt och blivit ett ganska stort problem, antagligen på grund av sociala problem som kommit med kriget. I Somalia är ju det istället Alkohol som är förbjudet (då de är muslimer). Man har försökt förbjuda Khat också med men det höll bara i en månad efter stora protester.

Det stora problemet är väl att alla de här "lindriga" drogerna som Alkohol, Khat och Marijuana både kan missbrukar och brukas och det är ju svårt att dra en gräns mellan vad som ska vara lagligt och inte. Jag tror inte det är så mycket man kan göra åt de alkoholrelaterade problem som finns i Sverige, men de har ju faktiskt blivit mycket bättre sedan typ 70 talet.

Martin 27 juli 2011 23:51  

Tack för kommentaren :-). Jag håller med dig om det mesta du skriver, jag tror dock att man skulle kunna minska de alkoholrelaterade problemen i samhället med en än mer restriktiv politik.

Skicka en kommentar