För många journalister på Haiti?

fredag 22 januari 2010

Det diskuterades för några dagar sedan i P1 om det var för många journalister på Haiti, och om dessa borde göra plats för hjälparbetare och inte tära på de knappa gemensamma resurser vad gäller tex mat och vatten som det finns tillgång till. Om jag själv hade varit på plats, så tror jag att jag hade haft svårt att ägna tiden åt rapportering, då det finns så mycket som behöver göras för att hjälpa de lidande Haitierna. Kanske borde de journalister som kommer på plats i början efter en katastrof vara utbildade i sjukvård, som CNN-reportern Sanyaj Gupta, som också var neurokirurg och kunde operera bort en cementsplittra ifrån en flickas skalle. Det går dock inte att neka till att journalisterna behövs, både för att informera omvärlden om händelseskedet i stort, och för att måla upp de levande bilder av mänskligt lidande som skär rätt in i hjärtat, och således förhoppningsvis sporrar till någon sorts handling. Ett exempel på en sådan bild är artikeln om 15-åriga Fabienne som dödades av vad som förhoppningsvis var en förlupen kula i kaosets Port-au-Prince. Och med bilden följer vetskapen om att det finns tusen och åter tusen sådana historier.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar