Pedofili vanligare i religiösa sekter?

fredag 22 januari 2010

Man kunde höra i Christer Fridéns utrikeskrönika om hur en laestadiansk präst i finska Österbotten gjort sig skyldig till sexuella övergrepp på sina egna barnbarn, och hur de också djupt religiösa föräldrarna inte slagit larm trots kännedom. Det var inte länge sedan en stor del av toppskiktet i katolska kyrkan på Irland tvingades att lämna sina uppdrag då de antingen medverkat eller tigit om sexuella övergrepp på barn. Tidigare har det rapporterats om liknande skandaler ifrån USA. Det är möjligt att tillhörandet av ortodoxt religiösa grupper inte bidrar till ökad förekomst av pedofili och övergrepp, men det verkar helt klart försämra förutsättningarna för att människor med vetskap om övergreppen slår larm för att skydda de utsatta. Det finns gott om anledningar till att vara skeptisk mot organisationer med strikta hierarkier där ifrågasättande anses illojalt eller rent av moraliskt förkastligt och tyvärr fungerar många religiösa samfund på det sättet.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar