Dialog om främlingsfientlighet och invandringskritik

måndag 29 mars 2010

Jag fick en del kommentarer på mitt inlägg om Sverigedemokraternas valupptakt, och tänkte här göra ett försök att vidareutveckla mina funderingar och svara på en del av de tankar som presenterades.

Det som främst väckte tankar hos mig, och som förtjänar att reflekteras över, är att jag förespråkar en konstruktiv dialog samtidigt som jag kallar SDs väljare för smygrasister, vilket jag kan förstå knappast upplevs som konstruktivt... Måhända var ordvalet olyckligt, men det finns i SDs politik (även om det inte behöver vara så hos alla dess väljare) inslag som jag uppfattar som rasistiska i ordets vidare bemärkelse. Jag pratar alltså inte om en strikt tolkning av rasism där människors döms efter "ras", det tror jag är ovanligt bland SD-sympatisörer (då får man gå längre högerut) utan om en tendens att generalisera en grupp och tillmäta hela gruppens medlemmar extrema och klandervärda egenskaper som finns hos vissa individer. Paradexemplet är gruppen muslimer, som av Jimmie Åkesson i hans välkända debattartikel utmålades som det största hotet mot Sverige sedan andra världskriget. Det är inte rasism att vara kritisk emot jihadism, emot sharialagar eller emot hedersmord (som är en kulturell och inte religiös tradition), tvärtom, det vore ett svek att inte kritisera dessa företeelser. Men att använda dem till att kritisera hela gruppen "muslimer" är lika dumt och rasistiskt som att attackera alla som definierar sig som döper sina barn eller gifter sig i kyrkan bara för att påven skapar lidande med sitt kondomförbud, för att några kristna dårar i USA planerade att mörda poliser eller för att en av världens grymmaste terrorrörelser, Ugandabaserade kristna Lords Resistance Army, kontinuerligt mördar, torterar och våldtar sig igenom delar av Uganda, Sudan och DR Kongo (där de nyligen bundit fast, torterat och massakrerat en by på ca 300 personer). De flesta "muslimska" invandrarna i Sverige som drabbas av SDs hetspropaganda, människor ifrån t.ex. Iran, Turkiet och Irak, är lika sekulariserade som de flesta svenskar är, och även de flesta religiösa muslimer är stora fredsivrare, och att då ställa dem till svars för al-Qaidas eller Lakshar-e-Toibas dåd är rasism (i ordets vidare bemärkelse). För att vara övertydlig gäller även samma sak om alla judar ställs till svars för Israels ockupationspolitik, inte för att de försvarar den utan för att de är judar, det är också rasism.

Vad gäller mångkulturalism, så är jag själv en hård motståndare till alla former av kulturrelativism där man hävdar att alla kulturella värderingar är lika mycket värda. Så är det inte. De kulturella strömningar som accepterar t.ex. hedersmord är vedervärdiga och bör bekämpas, oavsett om det dyker upp i Sverige eller i Turkiet. Alla människor skall dock ha samma krav på sig att uppfylla grundläggande mänskliga rättigheter i sitt beteende mot andra, oasvett personens bakgrund. Men de kraven har inget med svenskhet att göra, och de kulturella seder och vanor som inte kränker någon skall vara lika fria för invandrare att leva ut som de är för svenskar.

Nu till invandringskritiken. Jag jobbar som polis i ett distrikt med mycket segregation och en hög andel invånare med invandrarbakgrund, och visst har jag sett att det finns en överrepresentation av "invandrare" (första eller andra generationens) bland brottslingar i vårt distrikt. Jag kan också förstå att om man har blivit utsatt för integrationspolitikens baksida så kan det föda så kallad "invandringskritik". Men man får dock inte glömma att socialt utanförskap alltid leder till högre brottslighet, även bland etniska svenskar. Och att man aldrig kan lägga en persons brottslighet till last för andra bara för att de råkar komma ifrån samma land. Brott skall bekämpas, och för min del får vi gärna ha högre straff så att de vaneförbrytare som polisen med hårt arbete lyckas få dömda inte kommer ut igen efter ett halvår och fortsätter sin verksamhet, men det skall gälla alla, oasvett ursprung. Och utanförskapet skall bekämpas med integration, framförallt på arbetsmarknaden. Jobb och social trygghet skapar stabilitet och minskar brottslighet.

Även om man bortser ifrån rasismen, så kvarstår en fråga om ideologi. Invandringen har gett upphov till mycket positivt vad gäller mångfald av idéer, innovation, nya kulturella intryck mm, och den har också berikat arbetsmarknaden. Ett konkret exempel är att knappast hade gått att få tag på varken öppna närlivsaffärer eller restauranger särskilt sent på kvällen om det inte hade varit för flitiga och driftiga invandrare. Ett annat är att den äldreomsorg vi värnar om till stor del uppehålls med både läkare och undersköterskor med invandrarbakgrund.

Men invandringen har också gett upphov till problem, speciellt då i de segregerade förorterna (till skillnad emot de främlingsfientliga mindre samhällen i företrädelsevis södra Sverige där man knappt har haft någon invandring och inte heller upplevt några problem). Att neka till det är att stoppa huvudet i sanden. Och integration är inte alltid lätt. Så någonstans finns fortfarande en skiljelinje där vissa väljer att fokusera på det positiva och försöka lösa problemen, medan andra väljer att bortse ifrån fördelarna och blåsa upp nackdelarna. Och det beror nog till stor del på människosyn, tror jag. Jag, personligen, vill egentligen att människor skall få röra sig fritt på jorden, och jag ogillar starkt när trasiga människor skickas tillbaka till de länder de ansträngt sig att fly ifrån. Och det vore lögn att säga att det ställningstagandet inte påverkar mina resonemang kring de här frågorna.

1 kommentarer:

Roger Svensson 31 mars 2010 18:59  

Nu är det ju lite paradoxalt att du inte har några problem med att generalisera kring Sverigedemokrater (även om du nu backat lite) men vänder dig mot generaliseringar av t.ex. muslimer. Nu var det för övrigt inte Jimmie Åkesson som hävdade att muslimer var ett hot, det var Aftonbladet som la dessa ord i hans mun, vad han hävdade var att Islam utgjorde ett hot. Islam kan ju, om man studerar dess urkunder, med fog sägas vara en anti-demokratisk totalitär ideologi och det finns absolut ingen anledning att visa någon undfallenhet, ”tolerans” eller ”förståelse” för Islam bara för att många utomeuropeiska invandrare är anhängare och kan känna sig ”kränkta” då! Det vore ungefär som man skulle undvika att kritisera och ta avstånd från kommunismen för att kommunister inte skall bli ”kränkta”! Problemet är ju att de islamister som begår terrordåd hävdar, inte helt utan fog, att de gör det just i Islams namn, problemet är inte att de är muslimer.

När det gäller mångkulturalismen så strävar man efter ett samhälle där människor från jordens alla hörn skall fås att bo sida vid sida utan gemensam historia/kultur och utan gemensamma social koder/normer/traditioner/referensramar. Vilket i praktiken är ett lika destruktivt och vansinnigt projekt som att försöka skapa ett ”klasslöst samhälle”, även om intentionerna säkert är goda. Nu verkar du ju dock i praktiken kräva att invandrare skall anpassa sig till, eller assimileras sig till, västerländska liberaldemokratiska värdering om ”mänskliga rättigheter” (dessa värderingar ursprung ju iofs inte unikt svenska men de anses ju just i Sverige vara centrala, vilket absolut inte är fallet i andra länder).

När det gäller brottslighet bland invandrare så är ju faktiskt det centrala problemet att vi i praktiken importerar kriminalitet med nuvarande invandringspolitik. Den första åtgärden är ju då att ändra denna, INTE sitta och spekulera om orsaker. Försiktighetsprincipen måste gälla! Det är ungefär som att ett läkemedel allvarligt skadar eller dödar ett antal patienter måste dras in direkt om inte nyttan överstiger skadan. Här kan man ju fråga sig hur många brottsoffer som du anser är ett ”rimligt pris” att betala för fördelarna du ser med nuvarande invandringspolitik?

Ingen har väl hävdad att all invandring är av ondo eller att det inte finns positiva exempel att peka på. Vad som dock är ett faktum är att sammantaget så är de senaste decenniernas svenska invandringspolitik ett ekonomiskt, socialt och humanitärt fiasko!

Skicka en kommentar