EU ställer skarpa frågor till Sverige om vargjakten

fredag 27 augusti 2010

EU-kommissionen har skickat ett brev till Sveriges regering där man kräver ett antal svar om den licensjakt på varg som genomfördes i våras. Frågorna verkar vara minst sagt relevanta, t.ex. hur vargjakten rimmar med EU-direktiv om att bevara livsmiljön för vilda djur och växter, om det rörde sig om en jakt i "begränsad mängd" med tanke på att mer än en av tio svenska vargar dödades, vad man anser om bevarandestatusen på den lilla stammen på ca 200 djur, och när och hur man har tänkt inplantera nya vargar. Samtidigt markerar kommissionen sin egen uppfattning, nämligen att det förefaller sannolikt att jakten ökat risken för inavel och att stammen redan innan jakten hade en svag bevarandestatus med tanke på den lilla storleken. Det skall bli intressant att se regeringens svar på EU-kommissionens frågor om vad jaktens syfte egentligen var och om det har uppnåtts. Detta speciellt med tanke på att miljöminister Carlgren svängde sig med direkta osanningar om att jakten var bra för den genetiska stammen och att det var genetiskt svaga individer som sköts när vargjakten debatterades i svensk media. Och allt för att försvara en vargjakt som enbart handlade om att blidka särintressen hos varghatare, varav många mest ville värna om sin löshundsjakt. Jag har visserligen länge varit positiv till EU, främst på ideologiska grunder då det är ett enormt framgångsrikt fredsprojekt, men det har sällan känts så bra att vara EU-medborgare som när jag läste om EU-kommissionens inblandning i svensk rovdjurspolitik!

0 kommentarer:

Skicka en kommentar