Antiziganism i Frankrike upp på ministernivå

måndag 13 september 2010

Den franska regeringen svär sig fri ifrån den internationella kritik de utsatts för efter att ha rivit romska läger och massavvisat romer. De får dock svårare och svårare att värja sig mot anklagelser om att specifikt ha inriktat sig på folkgruppen romer vid rivning av läger och vid utvisningar, något som strider mot ett antal konventioner om mänskliga rättigheter. Nu har den franska nyhetsbyrån AFP kommit över ett utskick ifrån den franske migrationsministerns stab till landets polismyndigheter där det bland annat står "Trehundra läger eller olagliga bosättningar måste rensas inom tre månader, romska läger ska prioriteras." samt "Det är därför upp till prefekterna i landets alla delar att genomföra. . .en systematisk plan för att riva olagliga läger, särskilt de som tillhör romer". Mycket tydligare exempel på antiziganism i ett myndighetsdokument torde vara svårt att hitta, åtminstone i Västeuropa... Den anti-romska politiken härstammar dock inte ifrån migrationsdepartementet. Det var inrikesdepartementet som gav order om rivning av romska läger. Och, framför allt, det var president Sarkozy som talade om romerna som hot mot ordning och säkerhet. Om man nu vill generalisera människor baserat på folkgrupp och ursprung, så kan man ju spekulera i om Sarkozys inställning till romer har med hans ungerska rötter att göra, Ungern är ju ett av de länder med mest antizigansim... Skämt åsido, så är det tydligt att den anti-romska politiken i Frankrike idag har sitt ursprung i toppen av regeringen, och dessvärre har denna trots massiv kritik inte visat några prov på självrannsakan eller insikt om de egna misstagen.

1 kommentarer:

Anonym,  12 april 2012 11:23  

Sen kan man ju fraga sig varfor just romerna ar hatade vart dom an i varlden ar, kan det bero pa att de i arhundraden odlat en subkultur dar stolder och parasitering pa de "fast boende"/ ursprungsbefolkningen ar ett dominerande inslag? Romsk kultur handlar om att inte ha ett vanligt jobb, att inte inordna sig i samhallet, att leva pa de andra och att kanna stolthet for detta. Ett skolexempel pa det antropologin kallar en parasiterande kultur. De romer som valjer att utbilda sig, skaffa sig ett jobb och bli vanliga skattebetalande, icke-kriminella medborgare stots mycket ofta ut ur gruppen, och blir inte langre betraktade som "akta" romer. Vad gor man nar var och varannan motorvagspafart harbargerar ett zigenarlager dar stoldgods, sjukdomar och misar florerar, nar varenda tunnelbanestation har ett staende inslag av minderariga zigenska ficktjuvar, och som nu i vintras utanfor Marseille nar ett zigenargang pa inbrottsturne skot ihjal en polis med AK-47a? Dessa ar EU-medborgare, ja, men aven EU-lagstiftningen ger utymme att skicka hem folk som alldeles uppenbart inte har planer pa att forsorja sig lagligt har i landet. I slutandan handlar det om att det inte gar att ta hit hela varldens misar, vi har redan 20% ungdomsarbetsloshet, overfulla socialbostader, skolsystem som gar pa knana efter aratal av misskott och kravlos massinvandring av manniskor dar valdigt manga ar nastintill ointegrerbara (ar analfabeter, har med sig en kultur och religion som de forstarker har som star i direkt motsats till all form av integration, eller bar med sig sa mycket trauma att det i princip gor dem odugliga pa livstid till att ha ett arbete). Frankrike ar inte Sverige med oandliga stapper och skogar dar det inte finns en manniska pa flera hundra kvadratkilometer. Har bor runt 65 miljoner manniskor pa en yta stor som Sveriges, och Frankrike har en MYCKET langre erfarenhet av invandring an Sverige. Vilket ocksa innebar att man har ett i manga avseenden mer realistiskt och nyktert satt att se pa invandringen och dess konsekvenser an i Sverige, dar dum-snallismen och viljan att vara hela varldens socialkontor parat med ett kvavt debattklimat och en stor vilja till sjalvutplaning och brist pa stolthet over Sverige och det svenska kulturarvet skapat en potentiellt mycket explosiv situation. For att sammanfatta: jag bor har, det finns ingen "antiziganism" har, inte mer an nagon annan stans dar zigenarna fulat ut sig med sitt beteende, de atgarder man beslutade om 2010 nar man de facto nedmonterade och skickade hem ett antal av dessa sociala turister hade ett enormt stod av folket. Och detta ar vad politiker ar till for, namligen att representera folkets vilja, inte att representera en liten skitnodig och politiskt korrekt elits asikter dar de sitter i sina fina forortsvillor - langt fran kaoset som deras beslut skapat. Nagot som jag tror att Reinfeldt borde tittat lite narmare pa bade en och tva ganger...

Skicka en kommentar