Svenskar mer invandringspositiva än danskar

onsdag 15 september 2010

Jyllandsposten har nu låtit göra en undersökning som konstaterat att svenskar är mer positiva till invandring än danskar. 65% av svenskarna ser de senaste årtiondenas invandring som positiv, jämfört med 50 % av danskarna, och 20% av svenskarna är negativa till invandring vilket kan jämföras med 40% av danskarna. Resultatet förvånar knappast, det räcker att se till vilka partier svenskar respektive danskar röstar på för att förstå att danskarna är betydligt mer invandringskritiska. Det kan dock vara intressant att fundera kring vad som är höna och vad som är ägg i danskarnas invandrings- och främlingsfientlighet... Är det danskarnas negativa inställning till invandring som ger partier som Danskt Folkeparti deras framgångar eller är det det faktum att öppet främlingsfientliga partier lyckats komma in och har släppts in av den danska högern som gör att de kunnat påverka en större andel av folket i en främlingsfientlig riktning? Naturligtvis är det frågan om en växelverkan, men det är viktigt att betona att den danska politiska högern bär ett stort ansvar för folkets negativa inställning till invandring och invandrare. Det är dock även viktigt att notera att varannan dansk faktiskt ser invandringen i dess helhet som något positivt.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar