Poliser ger underbetyg åt kampen mot grov organiserad brottslighet

onsdag 15 september 2010

En enkät som polisförbundet har gjort och som rapporteras om av ekot visar att de flesta poliserna tycker att polisens arbete mot organiserad brottslighet behöver bli effektivare, både vad gäller kampen mot den grova organiserade brottsligheten och olika ligor, samt kampen mot nyrekryteringen till organiserad brottslighet. Kritiken förvånar inte, även om siffrorna kanske visade på en större samstämmighet i missnöjet än vad jag hade väntat mig (statistiska resultat beror dock alltid på hur man väljer att ställa frågor och formulera svarsalternativ). Det som inte tas upp på varken tas upp av DN eller Aftonbladet är dock att en faktor som bedöms söm mycket problematisk vad gäller kampen mot organiserad brottslighet är att vår sekretesslagstiftning många gånger effektivt hindrar det samarbete mellan myndigheter som är en central framgångsfaktor. Tyvärr är det ofta så att man som polis behöver känna att lagstiftningen (och således lagstiftarna) motarbetar det arbete man försöker utföra. Överdrivet strikta och krångliga sekretesslagar och personuppgiftslagar samt svårighet att få använda nödvändiga tvångsmedel är ett problem, och väldigt låga straff för brott som misshandel, rån, inbrott, våldtäkt, mm, samt kraftiga straffrabatter då flera brott begås samt för unga är ett annat... Jag tror man gör ett misstag om man ser frustrationen som polisförbundets enkät ger uttryck för som kritik enbart mot polisledningen, det handlar nog mer om kritik mot de förutsättningar som polisen ges att arbeta med...

2 kommentarer:

Anonym,  15 september 2010 12:08  

Finns det inte en viss frustration över att samtliga polismyndigheter har stora resurser för att utreda just GOB, men väldigt lite resurser för att utreda brott som begås av andra vanekriminella (men som inte är GOB)? Dessutom ger GOB-arbetet ingen märkbar brottsförebyggande effekt.

Jag hörde en polischef lätt frustrerat ge uttryck för detta på ungefär följande sätt: "Om vi lägger 6 månaders utredningstid med 20-30 poliser på heltid så kommer vi sannolikt att kunna få en fällande dom på en person en bit upp i hierarkin - han kommer att dömas till ett längre fängelsestraff och hans roll kommer omedelbart att tas över av någon annan. Brottsligheten kommer att fortsätta i princip på samma sätt som innan, men med andra personer."

I princip är det bara ett skyttegravskrig som polisen bedriver - man tar ingen mark.

Martin 16 september 2010 14:13  

Tack för en klok kommentar. Du har rätt, visst finns det en frustration över att det startas specialenheter som får alla ekonomiska resurser de behöver, medan kärnverksamheten går på knäna och har stopp mot alla utgifter, oavsett om det gäller material eller övertid... Och jag håller dessutom med om att problemet inte löses av att man får tag på några höjdare, men ju fler av dem man nyper fast desto mindre attraktiv blir den yrkeskriminella banan. Och nej, man tar nog ingen mark, det krävs insatser längs en bred front, allt ifrån socialt arbete till hårdare straff.

Skicka en kommentar