Fortsatta byggen istället för fred.

tisdag 14 september 2010

Det verkar som om Israel och Netanyahu tänker fortsätta att bygga på ockuperade områden, och det förvånar knappast någon. Det förvånar dessvärre inte heller att Obama, som i början av sin presidentperiod uttalade sig kraftfullt mot de israeliska byggena som ett hinder för freden, nu är betydligt försiktigare i sina kommentarer. Han har ju redan visat att han inte avser sätta någon press på Israel, vilket gör att en rättvis fred känns enormt avlägsen...

7 kommentarer:

Michael 14 september 2010 11:45  

Palestinierna gör ju inte heller allt för att skapa freden alla säger sig vilja ha. De har förkrav om att Israel inte skall vara en judisk stat tex. Och att barn och barnbarn till dem som lämnade Israel 1948 ska kunna återvända och dvs bilda majoritet. Detta skulle ju upplösa staten Israel.

Peter,  14 september 2010 14:16  

Men är det inte rimligt att även palestinier inte heller får bygga på västbanken?
Innan 1949 och den Israeliska statens bildande levde massor av judar över hela västbanken. Men som en följd av att Jordanien invaderade och annekterade västbanken vid detta krig så fördrevs alla judar från området(för utom de 800 000 judar som fördrevs och fick sin egendom konfiskerad i större delar av arabvärlden). Så om judar inte får bygga och leva där varför ska palestinier få det? Eller om du vill göra den uppgörelsen att judar inte får leva på västbanken,ska då Israels 1 miljon araber få leva i Israel eller ska dom också flyttas?
Det många inte verkar förstå är att när Israel 1967 erövrade västbanken från Jordanien var det för många judar ett återerövrade av sin hembyggd som hade gått förlorade 1949.
Det har faktiskt levt judar både där och i östra Jerusalem innan Israel bildades och långt tillbaka i tiden. Men nu vill palestinierna ha det men utan judar.

Anonym,  14 september 2010 15:21  

"Och att barn och barnbarn till dem som lämnade Israel 1948". "Lämnade" Israel! Lasse

Anonym,  14 september 2010 15:27  

Peter. "Fördrevs alla judar från området för utom de 800 000 judar som fördrevs och fick sin egendom konfiskerad".
Det är skillnad på gäss och fågelhöns. Lasse

Anonym,  14 september 2010 15:36  

"Bosättare!" Ungdomar som tar över tomma rivningshus kallar man för ockupanter. Men judar som fördriver palestinier från deras historisk ärvda mark och som river deras hus kallar man för "bosättare". Kolonisatörer, ockupanter och marktjuvar är vad de är. Lasse

Martin 15 september 2010 10:42  

Michael, att definiera en stat utifrån en grupps etnicitet eller religion leder till diskriminering mot resten av befolkningen, så en "judisk stat" diskriminerar alla de icke-judar som lever inom dess gränser (och som levt där långt innan staten grundades.

Martin 15 september 2010 10:47  

Peter, det fanns både judar och araber i Palestina innan 1947, dock mycket fler araber. Problemet är att den israeliska staten genom ockupationspolitik skickar in bosättare som på illegalt sätt ges mark och bistånd att bygga på ockuperade områden, medan de som bott där tidigare, palestinierna, i många fall nekas både bygglov (speciellt Östra Jerusalem), tillgång till vatten, infrastruktur, mm. Om Israel skulle behandla palestinierna på ockuperad mark på samma sätt som sina egna medborgare (och gett dem medborgarskap) hade problemet varit mycket mindre.

Skicka en kommentar