Fattigdomsbekämpning ursäktar inte diktatur

torsdag 25 februari 2010

Venezuela får svidande kritik i en rapport från Interamerikanska människorättskommissionen, ett organ inom den amerikanska samarbetsorganisationen OAS. I rapporten konstateras att åsiktsfrihet och demonstrationsfrihet har begränsats, och att de medborgerliga rättigheterna kränks. Venezuela får även beröm för fattigdomsbekämpning, men man konstaterar att sociala och ekonomiska framsteg inte ursäktar att man offrar grundläggande mänskliga rättigheter. Jag kunde inte sagt det bättre själv. Det är bara att hoppas att Chávez lyssnar. Det vore en tragedi om det politiska klimatet i Venezuela fortsätter att polariseras vilket riskerar att leda antingen till en allt hårdare vänsterdiktatur under Chávez eller någon form av kollaps med risk för en motreaktion åt höger och i famnen på USA och storföretagsledare. Det bästa vore naturligtvis om Chávez successivt backade undan ifrån sina diktatoriska övertramp och återskapade ett klimat med fulla medborgerliga rättigheter. Och att han sedan valdes bort i ett demokratiskt val, och ersattes med en mittenkandidat som fortsätter med fattigdomsbekämpning utan att låta den gå ut över de medborgerliga rättigheterna eller över ekonomin (som Chávez styre också håller på att köra i botten).

0 kommentarer:

Skicka en kommentar