USAs absurda förbud emot homosexuella inom de väpnade styrkorna

fredag 26 februari 2010

Ett av Barack Obamas vallöften var att han skulle avskaffa det kränkande och diskriminerande lagstiftningen som möjliggör att avskeda människor som avslöjats som honomsexuella ifrån de väpnade styrkorna . Som bekant har Barack Obama haft lite svårt att infria alla sina vallöften, och lagen gäller fortfarande. Detta trots att Obama i det här fallet antagligen skulle kunna ha löst frågan med en exekutiv order, utan att behöva gå lagstiftningenvägen. När chefen för marinkåren, general James Conway frågades ut om frågan i senaten igår, så rekommenderade han presidenten att inte ändra på lagen, som har lett till över 12 500 avskedanden sedan den infördes 1993 (innan "don't ask, don't tell" kom 1993 var lagstiftningen ännu hårdare). Tydligen har även chefen för armén respektive chefen för flygvapnet uttalat tvivel om att avskaffa lagen. Argumenten skall så vitt jag har förstått alltså vara att det kan skada USAs militära kapacitet, underförstått att många ur den heterosexuella majoriteten skulle känna olust eller obehag över att tjänstgöra tillsammans med en homosexuell. Att försvara den formen av kränkande diskriminering med argument som rättfärdigar de kränkande är häpnadsväckande dumt. Med samma argument skulle man självklart kunna säga att man inte vill ha några mörkhyade i armén, då det skulle kunna väcka anstöt hos rasister, eller att inga demokrater tillåts då den säkerligen republikanska majoriteten skulle kunna tycka att det vore provocerande eller obehagligt. Att man ens tillåts att ha den här åsikten som hög militär och argumentera för den i en senatsutfrågning visar på hur svag USAs demokrati faktiskt är. General Conway borde först ha fått en föreläsning om att det finns värderingar om allas lika värde och mänskliga rättigheter som är viktigare än att skydda de inskränkta och hatiska ifrån att utsättas för människor som är annorlunda än de, sedan borde han ha avskedats. Frågan visar också att Obama skulle behöva våga vara lite mindre kompromissvillig gentemot den extremt konservativa delen av den inhemska opinionen, och våga agera och stå för det han tror på.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar