FN uppmärksammar problemen med hedersmord

fredag 5 mars 2010

FNs människorättskommisarie Navi Pillay konstaterade att över 5000 kvinnor mördas i världen varje år på grund av så kallade "heders"-motiv. Hon uppger också att upp emot en tredjedel av alla kvinnor i världen någon gång har blivit utsatta för något form av våld eller övergrepp. Utan att veta hur "övergrepp" definieras i undersökningen, eller hur beräkningen är gjord, så är det en siffra som borde bli en väckarklocka som manar till handling. Hedersmord, som är vanligast i Mellanöstern och södra Asien, är (tillsammans med de mord och krigsvåldtäkter som kanske är vanligast förekommande i Afrika, t.ex. Kongo) det mest extrema och grymma exemplet på kvinnoförtryck som finns, och måste bekämpas med full kraft. Det är naturligtvis i första hand de regeringar som styr länderna där dessa vidrigheter förekommer som har det största ansvaret, både vad gäller skydd och lagföring (med straffskärpning istället för mildring om hedersmotiv förekommer), men här har alla länder ett ansvar vad gäller att ställa krav i bilaterala och multilaterala relationer. Det handlar om att kräva att grundläggande mänskliga rättigheter respekteras. Dessutom borde det vara en självklarhet att kvinnor som är utsatta för ett hedersförtryck skall ges flyktingstatus enligt Genevekonventionen, och beviljas asyl. Sen måste man vara medveten om att hedermorden är toppen på ett isberg vad gäller kultur och samhällssystem där kvinnan underordnas mannen, och att dessa strukturer måste förändras i grunden.

1 kommentarer:

Niclas Kuoppa,  6 mars 2010 10:08  

På måndag kl 18 i ABF-huset sveavägen 41 anordnar Amnesty ett seminarium om våldtäkt med bra bredd på deltagarna och presenterar rapporten Case Closed. Länk till den finns här.
http://www.abfstockholm.se/kalendarium/Valdtakt/index.htm

Skicka en kommentar