Sexigare miljonprogramsområden

torsdag 4 mars 2010

Idag var det moderaternas tur att komma med tankar kring hur utanförskap och segregation i Stockholms förorter skall brytas. Joakim Larsson, med titeln ytterstadsborgarråd, presenterar tankar kring hur områdena skall rustas upp så att de blir attraktivare för boende och företagare. I artikeln tas Järvaområdet, med stadsdelar som Tensta, Rinkeby och Husby som hör till Stockholmsregionens mest segregerade, upp som exempel. Larssons, och moderaternas, tankar bygger på att skapa levande områden genomkorsade av centrumstråk och med smidiga förbindelser mellan södra (med Rinkeby/Tensta) och norra (med bl.a. Kista) Järvafältet, och med Rissne/Sunbyberg och Sollentuna. Dessutom skall bostadsområden renoveras och nybyggas, och det skall till en större variation av boendeformer (vilket i dessa områdena betyder fler bostadsrätter). Jag, som känner till miljonprogramsområdena hyfsat väl ifrån jobbet, måste säga att jag blir intresserad och entusiasmerad av att läsa om hur hela området skall lyftas (projektet kallas "Järvalyftet"). Jag tror absolut att en attraktivare och mer levande närmiljö kan bidra till att motverka segregation och utanförskap, dels genom att förenkla för jobbskapande och en bra skola (som förblir de viktigaste faktorerna), men också genom att öka trivseln i de aktuella områdena. Här är det viktigt att Larsson markerar att de boende själva har fått vara med om att utforma idéerna kring hur det så kallade Järvalyftet skall se ut, så att deras önskemål tillgodoses och de ges ett ägandeskap i processen.

Sen är det oklart hur projektet Järvalyftet och tanken att göra de aktuella stadsdelana mer attraktiva rimmar med bygget av "Förbifart Stockholm", som har två av sina ytliga vägsträckor precis utanför de tätbebyggda bostadsområdena i norra respektive södra Järva. Risken finns att områdena förlorar attraktivitet på grund av buller och avgaser, utan att få så mycket tillbaka då de redan har relativt bra vägförbindelser med E18 och E4 nära (och många i områdena ändå använder tunnelbanan).

Slutligen så återstår det naturligtvis alltid att se hur tankar och visioner omvandlas till pengar, byggen, och verklighet. Men jag ser helt klart fram emot att se resultatet. Ett lyckad resultat av ett sådant projekt har dessutom en enorm brottsförebyggande potential, då brottslighet och utanförskap i mångt och mycket är kopplade till varandra. Förutom de självklara aspekterna att ungdomar i stabila familjer med jobb och framtidstro som dessutom får en bra utbildning i skolan sällan hamnar i kriminalitet, så kan även det faktum att staden satsar på de här områdena öka förtroendet emellan de boende och samhället i stort.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar