Kris mellan USA och Israel bra för fredsprocessen

måndag 15 mars 2010

Enligt den israeliske USA-ambassadören Michael Oren är konflikten mellan Israel och USA efter att Israel under vicepresident Joe Bidens besök tillkännaget byggandet av ett antal nya bosättningar på Västbanken av "historiska proportioner". AIPAC, den mäktiga israelisk-amerikanska lobbyorganisationen lade skulden för krisen på USA och krävde bättring av den amerikanska administrationen, trots att det för en närmast enig omvärld är uppenbart att det är det israeliska agerandet på ockuperad mark som är orsaken till problemet. Hur som helst så verkar det dessvärre uppenbart att Israel inte på eget bevåg kommer att acceptera en reell fredsprocess, och så länge USA ger sitt fullständiga stöd kommer de heller inte behöva att göra det. Därför är en kris mellan Israel och USA kanske det bästa som kan ske för fredsprocessen just nu.

1 kommentarer:

Sture,  16 mars 2010 01:46  

Jo, det är verkligen sannolikt. Men varför är det viktigt för icke-muslimska västerlänningar att muslimer ska få ta för sig av omtvistat land när det aldrig har varit fråga om att ge icke-muslimska minoriteter något eget land i stater som styrs av muslimer?

Utöver "Palestina"/Israel var det viktigt och relevant att de muslimska minoriteterna i Kosovo skulle få bryta sig ur Serbien och Pakistan ur Indien.

Däremot får kristna kopter inget eget land i Egypten. Kristna assyrier får inget eget land i Irak. Buddhister och hinduer får inga egna länder i Indonesien. Ändå kämpar inga svenska journalister och politiker för deras självständighet och frågan diskuteras inte av internationella organ som t ex FN.

Är denna dubbelmoral självvald eller en konsekvens av nyttig idioti, dvs att man i naiv okunskap passivt låter sig styras av intressen och ideologier man egentligen inte sympatiserar med?

Skicka en kommentar