Media styr polisens prioriteringar

måndag 15 mars 2010

Det är ofta tydligt hur den offentliga debatten styr vad polisen prioriterar. Om det skrivs mycket om åldringsbrott, som kommer det troligtvis att satsas extra på dessa. Om det skrivs om rattfyllor och trafiksäkerhet, så kommer antagligen ett extra fokus på blåskontroller. Om det talas vagt om "synlighet", så leder det till att polisen får höra att de måste ut mer ibland folket. I viss mån är detta naturligt och bra, polisen jobbar ju åt allmänheten och bör vara lyhörd för det som allmänheten uppfattar som viktigt. Men detta borde gälla till en viss gräns, då allmänheten sällan har hela bilden, och media dessutom har ett liv i sig där vissa nyheter blåses upp till enorma proportioner medan andra, till synes mycket allvarligare, passerar helt obemärkta. Alla människor har en egen agenda, och polisen måste vara stark nog att ha en egen stabil vision som inte flyter med de nyckfulla opinionsvindarna och som baseras på kunskap, analys och beprövad erfarenhet.

Detta blev betydligt flummigare än vad jag hade tänkt mig, så nu är det dags att exemplifiera. Då det talas om "synlighet", vilket kommer hela vägen uppifrån justitieministern, så tolkas det ofta som att alla människor skall få se att polisen finns i deras vardasgmiljö, och på så sätt känna en större trygghet. Det låter naturligtvis bra, men polisen har begränsade resurser, och de patruller som visar sig på Ekerö kan samtidigt saknas på Järvafältet. Min personliga uppfattning är att det brottsförebyggande arbetet skall fokuseras till de områden där brotten begås. Det är där människor är i behov av vår hjälp. Även om Svenssons i villaförorten som läser om inbrottsligor skulle vilja ha rondering i sina kvarter, så bör inte det per automatik ske om man i statistiken ser att det inte har skett några inbrott där under de senaste åren, medans det sker inbrott varje dag i miljonprogramsområdet. Och så vidare. Samma sak med trafikkontrollerna. Om vi vet att man nästan aldrig tar en rattfylla på Prippsbron mellan Solna och Ulvsunda på en måndagförmiddag så tycker inte jag att anledningen att "Svensson skall se att vi arbetar med trafiksäkerhet" är tillräcklig, det är bättre att lägga resurserna där vi vet att folk kör rattfulla.

Nu till den hundbitna flickan. Det är naturligtvis allvarligt att en flicka blir biten i armen av en lösspringade hund. Men att det seglade upp som högsta prioritet för ordningspolisen i Västerort under helgen då jag jobbade, berodde knappast på ärendets tyngd, det händer rån, inbrott, t.o.m. våldtäkter mycket frekvent i distriktet. Det beror helt enkelt på att incidenten fått uppmärksamhet i media, och att ansvariga chefer känt tryck att agera, vilket leder till att instruktioner trycks ned i organisationen. Jag kan inte låta bli att tänka på ett spaningsmord som jag jobbade med i höstas. Eftersom vi inte hittade någon kropp, så blev det aldrig någon mediahausse, hade vi gjort det så hade ärendet antagligen på gott och ont fått väldigt mycket mer fokus externt och internt... Hur som helst så hörde hundägaren av sig själv till polisen, så i det här fallet var det kanske medias förtjänst att hon identifierades...

0 kommentarer:

Skicka en kommentar