Den sjuka katolska kyrkan

söndag 4 april 2010

Jag är av naturen skeptisk till auktoritära organisationer där lydnad belönas mer än godhet och där ifrågasättande inte accepteras. Dessa kvaliteter genomsyrar de flesta av våra stora religioner, och kanske främst de abrahamitiska. De katolska kyrkan är ett paradexempel på hur fel det kan gå... Trots mängder av godhjärtade troende som vill använda sin övertygelse för att göra gott, så hamnar fokus på de gamla, stela maktstrukturer som bibehåller moraliska unkna värderingar om kyskhet och synd. Jag tror knappast att det är en slump att det dyker upp mängder av fall av pedofili med katolska präster som förövare. Dels så har hela den katolska kyrkan en sjuk syn på sex, där kondomer förbjuds, homosexualitet är en synd, och sex är något skamligt som är till för fortplantning allena. Och för prästerna, som tvingas till celibat, så är inte ens den möjligheten öppen. I stället vistas de i helt manliga miljöer, eftersom kvinnliga präster är förbjudna, där den sexuella frustrationen i vissa fall tillåts gå ut över försvarslösa barn. Och som om det inte vore illa nog, så skyddas förövarna på sådana sätt av kyrkan att de kan fortsätta med nya övergrepp även efter att de har blivit avslöjade.

Nu verkar det dock som att skiten har träffat fläkten, för att försvenska ett amerikansk uttryck, och uppgifter om hur skandaler och övergrepp har tystats ned sprids i hela världens media. Bra så. Det verkar dessutom som om skiten når hela vägen upp, då även påven, Benedikt XVI, på den tiden han var kardinal Ratzinger, medvetet har skyddat en pedofilanklagad präst som t.o.m. av den egna biskopen dömts ut som "satanisk" i det sätt han agerar mot pojkar.

För mig som polis är det en skandal att inte varje brottsmisstanke vad gäller våldtäkt eller övergrepp mot barn rapporteras till rättsliga myndigheter och utreds. Lika självklart som det är att en lärare som misstänks för övergrepp mot barn skall anmälas och utredas, lika självklart borde det vara med en präst som regelbundet har sådana kontakter med barn att nya övergrepp riskeras. Dessutom skall personen om denne är skyldig inte bara avlägsnas ifrån möjligheten till fler övergrepp, utan även lagföras för de brott som begåtts. Att katolska kyrkan inte bara struntat i det senare, lagföringen, utan även verkar ha ignorerat behovet av att åtminstone avlägsna förövare ifrån möjligheten till fler övergrepp, är en enorm skandal. Och att självaste påven verkar ha varit en del i den kultur av mörkläggning och tillåtande som gjort att övergreppen har kunnat fortsätta borde i sig vara tillräckligt för att kräva hans avgång (även om den möjligheten kanske inte finns reglerad i hans anställningskontrakt...).

4 kommentarer:

Ulf Vargek 4 april 2010 22:09  

Håller helt med dig i dina funderingar om katolska kyrkan Konstapeln. Problemet med katolska kyrkan är dess maktstruktur som organisation, där få utomstående har tillträde. Har också bloggat i den här frågan.

Kraxpelax 5 april 2010 00:19  

Visst, katolska kyrkan är allvarligt sjuk, och att det rör sigt om ett katastrofalt systemfel är hur tydligt som helst. Det är inget snack om saken bara.

Personligen vill jag dock uttrycka min anslutning till den förkunnelse vår sjuka kyrka predikar utan att själv tro på den.

- Peter Ingestad, Solna

Minou,  6 april 2010 21:46  

Dessa problem i den katolska kyrkan lär nog aldrig upphöra så länge den katolska kyrkans regler för präster ser ut som de gör idag och så länge påven (och kyrkan + anhängare) behåller sin syn på sex och samlevnad...tyvärr...
Men vad som är intressant är att inga rasistiska kommentatorer verkar hittat hit, till skillnad från många av dina andra inlägg. Hade detta rört islam och en imam varit i blåsväder för någon pedofilhärva hade det varit rena kalabaliken. Varför kommenterar de inte detta?
Katolska kyrkan har liksom islam över 1 miljard anhängare och har en mycket vålsam historia med inkvisitioner osv. Även under modern tid har det funnits terrorgrupper kopplade till katolicismen (t.ex. IRA), och flertalet brott har begåtts i guds namn även av katoliker. Så varför ser vi inte 100-tals inlägg här som diskuterar påvens hemskheter och hur katolicismen är "grunden till all ondska". Ingen kommenterar hur utövare av katolicismen måste ut ur Sverige. Hur kommer det sig att ingen snabbt tog reda på huruvida Mats Alm, eller den misstänkta dubbelmördaren i Växjö var katoliker så vi kunde anklaga alla som katoliker för att vara våldsbenägna och försöka skicka ut dom ur landet (kanske till Italien om dom är födda i Sverige, då sverigedemokraterna inte verkar ha något emot att skicka ut både andra- och tredjegenerationsinvandrare till länder de aldrig tidigare varit i)? Jag bara undrar...

Martin 7 april 2010 02:21  

Visst är det så, Minou, om det är en muslim som gör något så finns det en tendens hos väldigt många att generalisera mot alla mulsimer, men om det är en kristen så ser man den individen, möligtvis dennes organisation, som sjuka, absolut inte hela kristendomen eller alla människor med ett kristet kulturarv...

Skicka en kommentar